Category

Campioni

Sãptãmânalul italian “L’Espresso” a publicat în numãrul difuzat vineri 20 iulie un amplu reportaj ilustrat de 6 pagini, însoþit de statistici oficiale, dedicat criminalitãþii în Italia. Ziarul italian afirmã cã românii au invadat Italia ºi cã cele mai multe infracþiuni sãvârºite de straini în peninsulã sunt înfãptuite de ei.

“L’Espresso” aratã cã românii sunt pe primul loc la asasinãri voluntare, violenþe sexuale, furturi de automobile, furturi “cu îndemânare”, spargeri de case cu violenþã, spargeri de magazine. Aceºtia sunt urmaþi îndeaproape de marocani ºi albanezi.

Chiar dacã pare imposibil, românii pot fi ºi pe locul doi. :-) Sãptãmânalul italian aratã cã la smulsul poºetei, “furt cu agresiune în loc public”, conaþionalii noºtri sunt devansaþi de marocani.

 

One Reply to “Campioni”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.