Category

Upgrade la graniþa româno-românã

Dupã ce prim-ministrul moldovean a anunþat cã a dat dispoziþie ca gardul de sârmã ghimpatã de la graniþa cu România sã fie desfiinþat, este rândul ministrului transporturilor din “þara prietenã” sã facã un gest frumos, anunþând cã metalul colectat va fi topit ºi din el se va construi un pod peste Prut, între cele douã þãri.

Ar fi cazul sã facã un gest frumos ºi demnitarii români aleodorizaþi… auziþi domnilor Berceanu, Boc, Bãsescu?… Puneþi ºi voi la bãtaie betonul, proiectarea, mâna de lucru, ceva… bateþi fierul cât e cald!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.