Preºedintele Mao, preºedintele Gaddafi, preºedintele Obama ºi preºedintele Bãsescu

Nu, nu este vorba de un banc, deºi, da, o sã încep cu un banc!

Ora 5 a.m. la Radio Pekin (pe vremea lui Mao aºa îi zicem oraºului Beijing…): “Preºedintele Mao s-a sculat! Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 5:15 a.m. la Radio Pekin: “Preºedintele Mao face gimnasticã de înviorare. Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 5:45 a.m. la Radio Pekin: “Preºedintele Mao face lectura zilnicã din operele lui Marx. Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 6:15 a.m. la Radio Pekin: “Preºedintele Mao serveºte micul dejun. Uraþi-i poftã bunã!”

090202-N-0506A-402Ei da, Mao a trecut la cele veºnice, de mult, dar spiritul lui mai bântuie lumea, din pãcate. Citesc azi, de exemplu cã liderul libian Muammar Gaddafi intenþioneazã sã solicite Naþiunilor Unite “desfiinþarea” Elveþiei ºi împãrþirea teritoriului acesteia între statele vecine. Colonelul Gaddafi a depus deja o cerere la ONU în care spune cã statul elveþian trebuie ºters de pe hartã ºi împãrþit între Franþa, Italia ºi Germania. Potrivit informaþiilor, Gaddafi urmeazã sã-ºi prezinte planul la 15 septembrie, când Libia va prelua, pentru un an, preºedinþia Adunãrii Generale a ONU. Gaddafi a prezentat aceastã idee, pentru prima datã, în iulie, în cadrul summit-ului G8 din Italia, când a spus cã “Elveþia este o mafie mondialã ºi nu un stat”. Mai pe larg despre treaba asta gãsiþi aici.

Ceva mai la Vest, preºedintele Obama îºi gãseºte inspiraþie pe la Nicolae Ceauºescu ºi vrea sã declanºeze un proces de îndoctrinare a elevilor americani. El ºi-a propus sã le bage pe gât, aºa cum ne-a bãgat ºi nouã amar de vreme Cel Mai Iubit Fiu, o cuvântare moralizatoare despre importanþa educaþiei (vã aduceþi aminte de Lenin cu celebrul imbold: “învãþaþi! învãþaþi! învãþaþi!” la care noi tot replicam: “nu vrem! nu vrem! nu vrem!”?…), aºa cã a cerut lui Arne Duncan, replica Ecaterinei Andronescu, sã trimitã un mesaj la toþi directorii de ºcoalã pentru a le solicita sã punã elevii sã vizioneze mesajul obamic plãnuit pentru 8 septembrie ºi sã facã cu aceºtia o lecþie, pregãtitã minuþios taman de la Washington. De exemplu elevii din clase inferioare vor avea de rãspuns la întrebãri precum: “Ce încearcã Preºedintele sã îmi spunã mie? Ce îmi cere Preºedintele sã fac?” în timp ce elevii din clasele mari trebuie sã poarte o discuþie pe baza unor întrebãri de genul: “Ce te-a inspirat Preºedintele Obama sã faci?” Mai multe detalii gãsiþi aici.

Dar Preºedintele Bãsescu ce mai face? A… Preºedintele Bãsescu s-a întâlnit, din întâmplare, pe o terasã la Mamaia, cu ministrul turismului… Mai e nevoie de vreun link?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.