Category

Moº Gerilã ne-a adus un prim ministru reºapat

În zi de iarnã grea, prefigurând parcã vremurile care ne aºteaptã, Moº Gerilã deghizat în Moº Crãciun :-) ne-a adus un prim ministru a cãrui singurã performanþã notabilã este cã a fost singurul care a reuºit sã cadã la o moþiune de cenzurã pânã acum, lucru care-l prevãd cã-l va repeta dupã ce vin tranºele de la FMI în ianuarie, dacã vin.

Oricât încerca Bãse sã ne amãgeascã înainte de turul doi cã ne va da un guvern de dreapta, de calitate, care sã reformeze statul român, acum cã e cu sacii în car ºi-a fãcut sieºi un cadou, un prim ministru care sã stea sluj ºi sã nu crâcneascã în faþa lui, chiar cu preþul prãvãlirii României în prãpastie.

Asta este, ne-am fãcut-o cu mâna noastrã ºi acum vom culege cinci ani rezultatele, dacã nu face Domnul vreo minune. Cum politica româneascã este mai stricatã decât femeia samariteancã de la fântâna lui Iacov, mã îndoiesc cã Domnul Dumnezeu se va amesteca, lãsându-ne pradã voii minþii noastre.

One Reply to “Moº Gerilã ne-a adus un prim ministru reºapat”

  1. Consider anormal ca electoratul lui Basescu sa nu ceara explicatii privind schimbarea premierului desemnat Negoita. Se pare ca atat presedintele cat si electoratul sau sunt de acord ca guvernul Negoita a fost doar o farsa.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.