La multi ani, Republica Socialistã România!

Acesta este titlul sub care a apãrut cu mai bine de o lunã în urmã un excelent articol al reputatului eseist, poet ºi jurnalist Cristian Bãdiliþã, articol de care am dat întâmplãtor, frunzãrind situl lui Sorin Roºca Stãnescu. Un bilanþ al stãrii de derivã în care se aflã România la 20 de ani de la revoluþie, o trecere în revistã a situaþiei deplorabile pe tãrâm politic, economic, spiritual ºi cultural a naþiunii noastre. Recomand cu cãldurã lectura acestui articol de referinþã, din care îmi face plãcere sã citez un pasaj semnificativ:

Populaþia României se declarã credincioasã într-o proporþie covârºitoare, peste 90%. Ortodocºi, romano sau greco-catolici, protestanþi sau neoprotestanþi suferã însã de aceeaºi boalã: declarativismul contrazis de realitate. Dacã 90% din populaþia României ar fi cu adevãrat credincioasã atunci România ar fi raiul pe pãmânt. Dacã numai 30% din populaþia României ar fi cu adevãrat credincioasã tot raiul pe pãmânt ar fi. Din pãcate, ºi o spun cu toatã rãspunderea, nu cred cã procentul depãºeºte 3%. Chiar ºi aºa, mi se pare un miracol. Dupã cincizeci de ani de slugãrnicie din partea Sinodului BOR faþã de puterea comunistã (cum se ºtie, dar se uitã, Iustinian, Iustin ºi Teoctist au fost patriarhi numiþi de puterea comunistã!) s-a intrat, acum, în faza triumfalist-revanºardã. Toate slugile profitoare de ieri au devenit brusc „victime” sau „rezistenþi” ai vechiului regim. Daca foºtii episcopi comuniºti sunt victime atunci cum sã-i numim pe adevãraþii martiri, care au murit, au putrezit ori ºi-au lãsat tinereþea în puºcãrii pentru numele Domnului? Cum se poate învãþa teologie creºtinã, cu adevãrat creºtinã, într-o facultate care poartã numele unui patriarh al comuniºtilor, „Iustinian Marina”? De când au ajuns nesimþirea ºi amnezia „virtuþi” creºtine? În ortodoxia româneascã orice e posibil, chiar ºi încreºtinarea nesimþirii. Ca sã nu mai vorbim de situaþia, în continuare amarã, a Bisericii greco-catolice. Statul roman comunist în cârdãºie cu Biserica Ortodoxa au fãcut totul pentru perpetuarea nedreptãþilor faþã de aceastã Bisericã martirã. Nu întâmplãtor sute de preoþi ºi de laici, sãtui sã fie complici pasivi la aceastã murdãrie moralã, au pãrãsit ortodoxia îmbrãþiºând catolicismul.

2 thoughts on “La multi ani, Republica Socialistã România!”

  1. Trist. Saraca tara bogata. Bine ca sunt vremuri de pace. Inca putin, si vor trece toate. Pana atunci trebuie sa ne tinem tari de Cel care ne da viata din belsug si sa Il prezentam si altora.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.