Gafã corijatã parþial

HotNews ne anunþã cã Ministerul Comunicaþiilor a modificat ieri caietul de sarcini aferent licitaþiei de 10 milioane euro din bugetul de stat pentru crearea portalului e-Romania, în încercarea de a repara gafa prin care cereau un subportal de informare asupra ortodoxiei, ca religie naþionalã a României. Ministerul înlocuieºte cerinþa de creare a unui subportal “Ortodoxism Online” cu un subportal “Culte Online”, dar textul pãstreazã încã cererea pentru “un portal de informare a publicului asupra religiei naþionale a României”.

Evident cã schimbãrile au fost fãcute pe ºestache, fãrã ca sã se dea vreun comunicat de presã, fãrã ca cineva sã fie sacþionat ºi fãrã ca cineva sã recunoascã cã a greºit. Tipic românesc!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.