Category

Femeile ºi politica

MerkelTocmai ce s-a anunþat victoria Angelei Merkel în Germania, reprezentanta CDU – doamna kanzelerin, asigurându-ºi încã un mandat în fruntea guverului german. Este impresionant succesul politic al acestei femei, crescutã în DDR ºi hrãnitã cu binecunoscutul salam cu soia de care ne aducem ºi noi aminte, chiar dacã Germania Rãsãriteanã a lui Erich Honecker prezenta un comunism cu faþã mai umanã decât România ceauºistã. Urmaºa lui Bismark îmi aduce aminte de prima doamnã de fier a politicii, Margaret Thatcher, cea care a avut o prestaþie la fel de bunã pe când locuia în Downing Street 10.

Ca sã fiu corect, cele douã femei au fost precedate de alte douã – mai de la rãsãrit, anume de Golda Meir din Israel, respectiv de Indira Gandhi din India. Într-o lume dominatã politic de bãrbaþi, toate aceste femei au impresionat prin abilitãþile de leadership de care au dat dovadã, cât ºi prin “bãrbãþia” cu care ºi-au asumat un rol eminamente masculin, atunci când situaþia a cerut-o.

Din pãcate, în peisajul politic dâmboviþean, peisaj care seamãnã foarte mult cu o mocirlã, înoatã mai mult cocotele, sexul frumos fiind reprezentat cu multã necinste de amatoarele de a fi bãgate în seamã care s-au cocoþat în fel ºi chip în tot felul de poziþii ministeriale ºi de altã naturã.

ªi acesta este un lucru definitoriu care ne desparte de lumea civilizatã. De aceea nu putem spune altceva în aceastã clipã decât:  Respectul nostru, Angela Merkel!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.