Conferinþa „Libertatea religioasã în Romania ºi UE”

Marþi 15 mai a.c. s-a desfãºurat la Bucureºti conferinþa “Libertatea religioasã în România ºi UE”, în gãzduirea generoasã a Institutului pentru Cercetãri Politice din cadrul Universitãþii Bucureºti, acesta beneficiind de colaborarea organizaþiei European Christian Political Movement. Am reuºit sã iau parte la acest eveniment interesant ºi am tras niºte concluzii personale pe marginea lui. Dacã vreþi sã aflaþi mai multe despre ce s-a întâmplat acolo ºi sã vedeþi câteva imagini, vã rog sã urmaþi acest link.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.