Caligula Imperator ºi reformarea statului român

Unul dintre sloganurile favorite ale candidatului Traian Bãsescu este acela legat de reformarea statului. Tot timpul le aratã pisica ameninþãtor oponenþilor sãi, cum cã el va continua aceastã reformare a statului român. Desigur cã ideea asta place românilor, fiindcã tuturor ni s-a acrit de statul ãsta care pare un adevãrat inamic public ºi, pe aceastã insatisfacþie a cetãþeanului în raport cu statul mizeazã Bãsescu.

Am rãmas ca la dentist azi, când am citit ºtirile pe HotNews ºi am vãzut ultima perlã a domnului preºedinte, cu referire la fostul sãu consilier, Adriana Sãftoiu, citez:

Cel mai urât lucru este, dupã ce te-a luat cineva dintr-un purtãtor de cuvânt, te-a fãcut ministru – consilier prezidenþial este rang de ministru -, þi-a poftit sufleþelul sã-þi fie soþul ºef de serviciu secret, þi l-a fãcut preºedintele ºef de serviciu secret (…)

Menþionez cã declaraþia de mai sus aparþine lui Traian Bãsescu ºi nu e vreo reacþie maliþioasã a oponenþilor dumnealui.

Cam asta e reforma statului român al lui Bãsescu. Pofteºte sufleþelul fustelor din jurul lui ceva ºi imediat dom preºedinte îi face miniºtri, ºefi de servicii secrete, etc… Halal! ªi nici mãcar nu se jeneazã sã-ºi facã cunoscute criteriile de competenþã. Votaþi-l fraþilor cã avem exact soarta pe care o meritãm.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Statisticile zilei

  • 229
  • 40
  • 25,367
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.