Asumarea Holocaustului de cãtre români

holocaust

Sãptãmâna care tocmai se încheie a fost marcatã discret de inaugurarea monumentului dedicat victimelor din România ale Holocaustului. Dupã ce ne-am bãtut multã vreme cu pumnii în piept, susþinând cã noi n-am fãcut ceea ce au fãcut alþii, tardiv recunoaºtem cã guvernul român ºi cetãþenii acestei þãri au fost complici la exterminarea a 250.000 de cetãþeni români de naþionalitate evreiascã în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. Victimelor nevinovate le-a fost dedicat un monument în Bucureºti, ca un mic semn de reparaþie moralã, fiindcã de altceva nu poate fi vorba, înspre aducerea aminte a acestor atrocitãþi, cu speranþa cã istoria nu va mai fi repetatã.

holocaust1

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.