WordPress 1… 2… 3… si Linux A… B… C… Suse

În urmã cu ºase ani, în vara lui 2004, am avut primul contact cu acest minunat CMS, pe vremea aceea doar o simpla platformã de blogging aflatã la versiunea 1.2… mã refer aici la WordPress. Dacã îmi aduc aminte bine ‘P’ era doar ‘p’ în acea vreme ºi interfaþa adminstrativã era extrem de rudimentarã, dar simplu de utilizat ºi extrem de intuitivã de pe atunci.

Experienþa mea a crescut împreunã cu noile versiuni, ajungând sã urmãresc aproape cu sufletul la gurã îmbunãtãþirile aduse de fiecare ‘release’. Încetul cu încetul, pe mãsurã ce ºi-a arãtat din ce în ce mai mult puterea, oferind posibilitãþi nelimitate de dezvoltare, nenumerate instituþii ºi companii reputate din Vest au adoptat aceastã platformã de dezvoltare web. Cine ºi-ar închipui cã se folosesc de aceastã platformã Open Source nume mari precum CNN pentru CNN Politics, cunoscuta agenþie Reuters, Universitatea Harvard pentru Harvard Gazette, eBay sau Yahoo pentru blogurile corporative,  firma Ford pentru a-ºi prezenta istoria ºi produsele, publicaþii precum  People Magazine, Wall Street Journal sau New York Times pentru reþeaua de bloguri informative, dar ºi multe alte nume mari pe care nu le pot aminti aici?

Acum WordPress a ajuns la versiunea 3.0, marcând un pas înainte în dezvoltarea sa. Este deja o platformã maturã, pe care ruleazã milioane de situri din întreaga lume, beneficiind de  contribuþia voluntarã a mii ºi mii de dezvoltatori care îi îmbunãtãþesc continuu codul, eliminând bug-uri ºi vulnerabilitãþi, adãugându-i constant noi facilitãþi sau dezvoltând teme ºi pluginuri care aduc plusvaloare platformei.

Fãrã a avea o reþetã financiarã la fel de solidã precum cea a Google, este totuºi remarcabil cã WordPress a fost conceput iniþial de un tinerel pe nume Matt Mullenweg care în prezent abia a împlinit 26 de ani ºi care acum coordoneazã procesul de dezvoltare al acestui copil teribil al internetului. Matt Mullenweg este unul dintre PC World’s Top 50 People on the Web,  cât ºi unul dintre cei mai influenþi 25 de oameni din web dupã Business Week.

De ieri de când a fost lansatã aceastã ultimã versiune am început sã-mi aduc la zi siturile care ruleazã în WordPress ºi nu încetez a mã minuna de acest extraordinar lucru care ne este pus la dispoziþie fãrã platã.

Un al doilea lucru remarcabil (pentru mine) s-a petrecut în ultima sãptãmânã. Când trec prin criza vârstei medii, bãrbaþii încep sã facã nebunii… îºi schimbã garderoba, îºi schimbã maºina, îºi schimbã nevasta (sau mãcar amanta) ºamd. Afectat de caniculã probabil, cât ºi de parcurgerea vârstei critice, începând deja sã sufãr în avans de simptomele cuibului gol, am decis sã bag divorþ… de Windows, Microsoft ºi toate jafurile celea.

Am un PC Desktop bun… croit la comandã acum mai puþin de doi ani, aºa pe gustul meu. Pentru securitatea datelor i-am pus trei harduri, unul pe care sã fie sistemul de operare ºi programele, alte douã de 1TB fiecare, în sistem RAID 10, în oglindã, astfel încât atunci când se scrie sau se ºterge ceva pe unul se salveazã automat modificarea ºi pe celãlalt. Am zis sã fac o investiþie care sã-mi protejeze datele ºi sã nu mai trebuiascã sã reinstalez totul periodic ca sã fac sã se urneascã cãruþa. Am soft licenþiat, din ãla Ultimate, Office Business ºi toate celea care trebuie la casa omului: firewall, antivirus, antispyware… am ºi o rutinã de 18 ani de ocolire a viruºilor ºi atacurilor de tot felul ºi, exceptând un hard de laptop buºit pânã ºi-a dat duhul, niciodatã nu am pierdut date importante din nicio cauzã.

De câteva sãptãmâni sistemul meu a început sã o ia razna ºi singurele programe afectate sunt cele Microsoft. Se blocheazã pur ºi simplu la lansare, lucru care nu se întâmplã când lansez programele altora. Am fãcut tot ce mi-a trecut prin cap dar degeaba. Am restaurat sistemul la un punct anterior, când funcþiona ireproºabil… degeaba. Am scanat, am cãutat viruºi, malware ºi spyware, am defragmentat, am reinstalat MS Office, am downloadat update-urile disponibile, singurul lucru pe care nu l-am fãcut a fost sã formatez totul ºi sã o iau de la capãt. Asta refuz sã o mai fac. Îmi ajunge.

Mulþi dintre prietenii mei au migrat în ultimii ani spre Macuri. Aratã bine, funcþioneazã bine, dar parcã-s prea simpluþe ºi usturã la buzunare. Dintotdeauna mi-au plãcut provocãrile mai serioase ºi Apple nu este o provocare pentru mine, excluzând una financiarã.

De vreo 15 ani pândesc lumea Linux, de pe vremea când totul era ‘command line’ ºi era o provocare sã încerci sã instalezi unul dintre puþinele distrouri existente atunci. Mi-aduc aminte cã am instalat un Slackware de pe dischete de 3.5″ fãrã a reuºi sã îl folosesc la ceva, apoi un Mandrake Linux pe care am reuºit sã-l fac sã meargã în X-Windows dar mi-am prins urechile încercând sã configurez perifericele. Din an în an mi-am tot procurat distribuþii noi, am încercat Red Hat înainte de a deveni comercial, iarãºi Slackware, mult mai târziu Ubuntu ºi Kubuntu, m-am jucat cu multe distribuþii de tip live CD  precum Knoppix ºi, în urmã cu câþiva ani chiar mi-a plãcut sã cochetez cu Xandros ºi cu PCLinux. De fiecare datã însã au existat reþineri… erau multe lucruri care mã depãºeau, nu reuºeam sã configurez câte ceva, ba modemul, ba imprimanta, ba reþeaua, ba nu reuºeam sã-l fac sã funcþionze cu Romanian keyboard, ºamd.

În urmã cu câteva sãptãmâni m-a râcâit puþin Marius Fersigan, anunþând o nouã versiune, parcã de SUSE  (ori de Slackware, nu sunt sigur…) Am schimbat câteva gânduri cu el, fãrã a ºti cã dupã puþinã vreme se va declanºa teroarea Microsoft la mine pe desktop. Mi-a vorbit elogios despre Linux, amintind despre uºurãtatea în exploatare a Ubuntu.

Când am vãzut cã nu o scot la cap cu PC-ul meu mi-am zis: pânã aici cu bãtaia asta de joc a Microsoft! Am descãrcat Ubuntu, l-am lansat din Windows (are ºi facilitatea asta) dar, se pare cã deºi o fi o distribuþie uºor de utilizat, aceasta nu a reuºit sã se împace cu hardurile mele montate în RAID ºi nu am reuºit sã-l fac sã funcþioneze. Fãrã sã disper am cãutat puþin pe net ºi m-am oprit la SUSE. L-am downloadat ºi pe ãsta, apoi am ars un DVD ºi am trecut la instalare. În afarã de username ºi parolã pentru administrator, de þarã, de limbã ºi de fusul orar, m-a mai întrebat de pe ce partiþie vreau sã-ºi tragã ºi el câþiva GB pentru instalare. Atât. Nu tu drivere, nu tu alte poveºti… în timp record s-a instalat ºi am început sã-l folosesc… Sunt de-a dreptul încântat! Sistemul merge sprinþar ca David cu praºtia spre Goliat, nu am avut niciun blocaj de niciun fel, aspectul grafic este super, totul este  aerisit, intuitiv ºi bãiatul îºi descarcã singur update-uri când este cazul. La instalare singur a instalat un firewall, farã sã mã oboseascã pe mine cu întrebãri la care sã nu ºtiu ce sã rãspund :-) ºi am acces bine mersi la partiþiile de Windows, respectiv la documentele ºi imaginile mele. Nu îmi dau seama dacã RAID-ul funcþioneazã sau dacã el vede doar una dintre partiþii, oricum ar fi, am de gând sã merg înainte ºi, dupã ceva vreme o sã convertesc ºi acele partiþii la Linux sã scap de orice potenþialã problemã. Nu mai spun cã nu a trebuit sã configurez nimic, nici controllerul wireless, nici reþeaua, s-a conectat pur ºi simplu ca ºi cum ar fi fost cel mai natural lucru. Poate cã e doar o impresie, dar mi se pare cã viteza de navigare este mult sporitã, probabil datoritã faptului cã Linux are nevoie de mai puþine resurse ºi ºtie sã le administreze mult mai judicios.

Open Office îmi este familiar de ani de zile ºi cu el fact tot ce aº face ºi cu MS Office. Pentru email am optat la Evolution, mai ales cã am reuºit sã import în el mesajele din Outlook. Incã n-am avut timp sã încerc un import de address book dar mai am timp. În plus am gãsit mai multe variante de keyboard pentru limba românã, renunþând la cel standard din windows, pentru o variantã în care se pãstreazã locaþia din windows doar pentru diacriticele româneºti, fãrã a se schimba nimic dintre celelalte (inversiune z cu y ºamd). E o plãcere acum când vreau sã tastez / sau + sau @ sã le gãsesc pe tastaturã la locul lor fãrã sã merg pe ghicite sau sã fac switch la English keyboard.

Ca browser am redescoperit plãcerea de a lucra cu Firefox, mai ales dupã ce am gãsit un add-on extraordinar numit yoono care face ceea ce face Digsby in windows, dar mult mai elegant… Deocadatã nu am reuºit sã fac Skype sã meargã dar nu mi-am pierdut speranþa. Sunt convins cã voi gãsi soluþii pentru tot ceea ce am nevoie ºi nu mã tem de a învãþa noi lucruri. Prea m-am lãsat pe tânjealã în ultimii ani. Mã simt de parcã aº fi întinerit… nu ºtiu cum se interpreteazã treaba asta dar mulþumesc Domnului pentru WordPress, pentru Linux ºi pentru miºcarea Open Source! E o chestie fainã de tot! ªi, ca sã nu uit, menþionez cã primul Linux a fost ‘scris’ tot de un tinerel, un student finlandez pe nume Linus Thorvalds…

Dacã v-aþi sãturat de Microsoft, nu sãriþi în tabãra Apple cã dupã ce n-o mai fi Steve Jobs nu cred cã va rezista prea mult. ªi de ce sã daþi atâþia bani când existã Linux, cel care beneficiazã de puterea ºi creativitatea a mii ºi mii de programatori din întreaga lume? Meritã sã faceþi o încercare, dacã vã plac provocãrile, aºa cum îmi plac mie.

Citește și Baptiștii din România: Pionierii

13 thoughts on “WordPress 1… 2… 3… si Linux A… B… C… Suse”

  1. Draga Marius,
   Dupa cum vezi m-am dat pe brazda!
   Da, am descarcat acest Skype, l-am instalat fara sa-mi dea vreun mesaj de eroare, apare in lista de programe ca instalat dar cand il lansez se zbantuie cateva zeci de secunde apoi se stinge singur… Poate ca nu am facut eu ceva cum trebuie… probabil ca o sa reiau procedura sa vad mai bine… adevarul este ca am incercat sa fac foarte multe lucruri cu care nu sunt inca familiar in ultima vreme si e posibil sa mai dau si rateuri…

 1. Mã bucur pentru tine. Cred cã vei fi tot mai mulțumit și lucrurile ți se vor pãrea tot mai ușoare.

  Și eu mi-am instalat astãzi skype pe ubuntu (înainte de a citi articolul tãu) și nu am întâmpinat nicio problemã cu el. Te pot ajuta foarte mult și forumurile pe care se discutã astfel de „probleme” tehnice. Sunt o grãmadã și de obicei informația este specificã pe problema de rezolvat.

  Succes.

 2. Eu folosesc Ubuntu pe un calc si Mandriva pe altul si la Ubuntul mere Skype dar pe mandriva inca nu. Oricum consider ca sunt castigat folosind Linux. Mai am si windows dar in masina virtuala pentru ca softul de contabilitate pe care lucrez nu stie linux.

  Rog accept pentru preluarea partiala a articolului pe pagina mea. Multumesc cu anticipatie.

  1. Se pare ca avem deja o comunitate a evanghelicilor amatori de Linux!… Eu cred ca daca voi renunta de tot la windows, o sa instalez mai multe distributii de Linux pe acelasi PC ca am spatiu si resurse, doar ca sa fac comparatii intre ele. Totusi SUSE m-a cucerit prin felul in care s-a instalat si functioneaza… dar nu exclud ca s-ar putea sa mai am surprize placute din partea altor distributiii. Acum 4 ani cand am incercat PCLinux avea o grafica care dadea clasa de departe la Windows… intre timp s-ar putea sa fi progresat mult si in alte directii.

   Problema nu este ca Linux e doar o varianta free de OS, chestia care ma uimeste este ca din anumite puncte de vedere depaseste pe Windows bine de tot. De exemplu meniul de start la SUSE da clasa de departe celui de la Vista sau WIN7… La fel, YaST da clasa la Control Panel prin intuitivitate si usurinta de operare a schimbarilor. Asta ca sa amintesc doar de unele chestii. Si eu s-ar putea sa apelez la masina virtuala WIN pentru ca am doua programele ale Nikon cu care m-am obisnuit foarte tare pentru postprocesarea fotografiilor digitale si nu as vrea sa le abandonez… in rest… no regret…

   Legat de preluarea unei parti a articolului… cu cea mai mare placere!

 3. Spuneti ca Evolution a reusit sa importe din outlook? Ce versiune de Outlook ati avut? am si eu nevoie sa mai scot din outlook mesaje de care am nevoie. Merci

  1. Am Outlook din Office 2007. Pur si simplu i-am indicat lui Evolution calea catre fisierul respectiv din Outlook si l-a importat fara eroare, desi continea mii de emailuri din ultimii doi ani…. dar a durat ceva pana a facut importul.

 4. Eu am avut 1 an Ubuntu, pe vremea versiunii 6.06, deci acu cativa ani buni. A fost un experiment reusit, am rezistat 1 an exclusiv cu Linux acasa (la servici programez pe Windows). Si eu unt fan OpenSource si free, dar fara sa am dezamagiri cu Windows si mai ales lucrand profesional cu softuri si platforme Microsoft, am revenit destul de multumit la Windows. Poate voi relua experimentul Linux la vreo viitoare dezamagire sau la criza varstei, dar ma tem ca va trece ceva vreme pana atunci :-)

  1. Well, pana sa te pandeasca criza cuibului gol, deocamdata trebuie sa faci fata la cea a cuibului abia ocupat :-)

   Stiu ca nu e bine sa faci multe schimbari deodata, asa ca ai dezlegare sa mai ramai pe Windows. Dar cand te va apuca disperarea, nu uita ca ai o cetate de scapare!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.