Category

În sfârºit Vacanþa!

La ora când veþi citi aceste rânduri, voi fi deja plecat în vacanþã. Vreme de o sãptãmânã, împreunã cu familia ºi cu un grup de prieteni dragi, vom cãuta relaxare ºi odihnã, acolo unde e deja la modã sã-þi faci concediul: pe litoralul bulgãresc. Întrucât e primul concediu petrecut undeva, dupã cel din 2004, puteþi sã vã imaginaþi cã e aºteptat cu intensitate.

Nu ºtiu dacã voi avea acces la internet pe acolo, dacã nu, vã doresc sã nu trãiþi sub vremuri, mai ales sub astea ticãloºite, ci sã încercaþi a le modela. Exemple aveþi destule. Baftã!

3 thoughts on “În sfârºit Vacanþa!”

 1. Maestre,
  Ai plecat si ai uitat ca se pusese de-o inmormintare! Nu participi? Ce fel de drept-credincios esti? ;-)
  Sa ai un concediu excelent, sa te refaci si sa revii cu bine.

 2. Ted,

  ªtii sã flatezi oamenii dar în unele situaþii nu þine :-) Sã ºtii cã am plecat chiar dupã înmormântare, aºa cã nu am pierdut evenimentul!

  Am revenit deja acasã ºi am constatat cã mi-am “refãcut” vreo douã kilograme!

  Nelu,

  Despre reverberaþii… în postul urmãtor. O sã te uimesc!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.