In Memoriam IOSIF STEFANUTI – download Almanahul MESAJ 2010

De-a lungul anilor am colaborat în multe proiecte cu pastorul Iosif ªtefãnuþi. Alãturi de el nu exista loc pentru compromis în ceea ce priveºte calitatea – indiferent cât de greu era sã obþii ce era mai bun el fãcea presiune continuã spre a te determina sã scoþi maximum din situaþia sau oportunitatea respectivã. În mod nativ eu am fost orientat întotdeauna spre soluþia mai uºoarã – mulþumitã lui m-am schimbat mult în bine la acest capitol.

Aceastã însuºire a lui, aceastã perseverenþã în cãutarea excelenþei cred cã a fost secretul care l-a condus spre realizãri deosebite în domenii atât de variate: spiritual, cultural, social, medical, nonprofit, leadership development, etc. A avut criticii lui ºi eu m-am numãrat într-o vreme printre ei, nemulþumiþi fiind cã s-a implicat în atâtea domenii. La un moment dat a început ºi el sã îºi reproºeze acest lucru însã, privind acum retrospectiv nu cred cã a avut încotro. A fost un om extrem de creativ ºi vizionar, fiind cu un pas înaintea celorlalþi, vãzând oportunitãþi pe care nimeni nu le vedea ºi pe care nu putea pur ºi simplu sã le lase sã treacã pe lângã el. A fost unul dintre acei oameni rari care fac ca lucrurile sã se întâmple ºi a avut un dar extraordinar de a motiva pe cei din jur sã se ralieze în sprijinul proiectelor sale.

În urmã cu câþiva ani, un om de afaceri american, Jim Mullin, mi-a mãrturisit un lucru interesant: “Îl cunosc pe Joseph de multã vreme ºi am observat un lucru curios. Toþi oamenii ºi toate organizaþiile care au lucrat cu el au progresat extraordinar de mult. Nu ºtiu cum se face asta, dar el pare a fi o rampa de lansare.” Apoi a început sã îmi exemplifice cu nenumãrate situaþii care sprijineau punctul lui de vedere.

Unul dintre proiectele recent elaborate cu pastorul ªtefãnuþi este acela al Almanahului MESAJ 2010, ieºit din tipar în octombrie anul trecut, în condiþii grafice de excepþie, datoritã sprijinului lui Ovidiu Blaj ºi al celor de la Carmel Print din Arad.  A fost ideea ºi meritul lui Iosif ªtefãnuþi în realizarea acestei lucrãri deosebite. El a mobilizat oamenii sã scrie, el a trasat direcþiile majore pe care sã se axeze conþinutul, eu am încercat doar sã-l ajut la editare ºi tehnoredactare. Ar fi putut ieºi chiar mai bine dacã nu eram forþaþi sã lucrãm contra cronometru, întrucât articolele au venit cu întârziere, dar ºi aºa dânsul a fost foarte mulþumit de rezultat.

Am vorbit cu soþia pastorului, Mia ªtefãnuþi ºi dânsa ºi-a dat acordul sã punem la download pdf-urile cu conþinutul almanahului, favorizând astfel accesul nemijlocit al celor interesaþi la aceastã lucrare iniþiatã ºi coordonatã de cel plecat deunãzi dintre noi. Aceasta a fost de fapt ºi intenþia dânsului, ca dupã o vreme sã dãm liber la download acestui document, ca oricine sã poatã avea acces la el. Mai jos gãsiþi linkurile de download, vreau însã sã mai fac câteva precizãri. În primul rând, aceastã lucrare rãmâne sub protecþia copyrightului, nici o parte din ea nu poate fi reprodusã parþial sau integral fãrã acceptul scris al autorului ei. În al doilea rând, menþionez cã din materialul pus la download lipseºte cuprinsul care a fost alcãtuit de cei de la tipografie ºi care nu se aflã în posesia mea.

Iatã linkurile de download:

Citește și Baptiștii din Brăila: Un veac de mărturie (1918-2018) (ebook gratuit), Istoria baptiștilor brăileni în imagini, date și documente: Repere ale unui veac de mărturie (1918-2018)

7 thoughts on “In Memoriam IOSIF STEFANUTI – download Almanahul MESAJ 2010”

  1. Mihai,
    Multumesc pentru aceste resurse. Am fost unul din beneficiarii publicatiei Mesaj inca de la aparitiei ei si mai ales unul care a avut folos duhvnicesc din intersectia Iosif Stefanuti / Dr. Spiros Zodhiates.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.