Facebook
existentiale

Scepticii se agitã la Bucureºti

darwinDr. Michael Shermer va susþine o conferinþã despre Darwin ºi argumentele împotriva designului inteligent la Bucureºti, mâine 9 septembrie 2009, ora 17.45, în Amfiteatrul Titu Maiorescu al Facultãþii de Filosofie a Universitãþii Bucureºti (Splaiul Independenþei nr. 204). Conferinþa este organizatã de Asociaþia Umanistã Romãnã, al cãrei preºedinte este proaspãtul candidat la preºedinþia României, dl.Remus Cernea.

Shermer este fondatorul asociaþiei Skeptic ºi editorul revistei cu acelaºi nume din SUA. Pentru Shermer a fi sceptic înseamnã a cere probe ºi dovezi clare pentru a crede ceva.

Aceastã gândire scepticã e prezentatã pe larg în cartea lui “Why Darwin Matters: Evolution and the Case Against Intelligent Design” în care argumenteazã împotriva teoriei creaþioniste a “Intelligent Design” conform cãreia diversitatea vieþii pe Pãmânt poate fi explicatã doar prin intervenþia unei inteligenþe cãlãuzitoare. Conform autorului american, creaþionismul nici nu este o teorie ºtiinþificã iar oamenii resping încã teoria evoluþiei din cauza a diferite temeri ºi motive, frica de ateism, de relativism moral sau pentru cã, din cauza propriului ego, nu se pot închipui rude cu animalele. (Well, acum înþeleg de ce dl.Iliescu s-a rãþoit odatã la un ziarist, fãcându-l “bãi animalule!” Doar ºi el se alimenteazã din acelaºi puþ de gândire otrãvitã. “Animalului” însã i-a prins bine binecuvântarea lui Ilici, acum fiind primar de Constanþa ºi mare mahãr în PSD…)

Aflãm de la HotNews cã tot miercuri, de la ora 14.00, Shermer se va afla în redacþia lor ºi va discuta online cu cititorii despre Darwin, evoluþie ºi argumentele împotriva “designului inteligent”. Sper cã va gãsi cu cine sã vorbeascã.

2 Comments

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: