Category

Romeo si Julieta, jucând Mioriþa

Verona, teatrul cunoscutei tragedii medievale cu cei doi îndrãgostiþi hotãrâþi sã-ºi uneascã destinele în moarte, dacã în viaþã nu era cu putinþã, este din nou scena unui eveniment extrem de trist.

Un cuplu de italieni, patroni ai unei firme de transport, au profitat de nevoia în care se afla un angajat de-al lor la negru, pentru a-l determina sã încheie o asigurare de viaþã al cãrei beneficiar erau chiar ei, apoi l-au cãsãpit fãrã scrupule pentru a încasa prima de un milion de euro.

Este drept cã atât în Italia cât ºi în alte pãrþi ale Europei, conaþionali de-ai noºtri se þin de gâinãrii, furâ din magazine, sau falsificã cãrþi de credit. Dar nu mi-e ruºine nici cu restul lumii, fiindcã se pare cã ºi naþiile gãzduitoare îºi au bandiþii lor care, iatã, lucreazã pe picior mare, inspiraþi parcã dn balada Mioriþa. Pãcat.

3 thoughts on “Romeo si Julieta, jucând Mioriþa”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.