Urmaºii canibalilor îºi cer scuze

Conform ziarului Cotidianul, care preia o ºtire a agenþiilor de presã, urmaºii unui trib de canibali din Papua Noua Guinee ºi-au cerut scuze pentru faptul cã stramoºii lor au ucis ºi au mâncat patru misionari originari din Fiji, în anul 1878. Descendenþii canibalilor din tribul Tolai au organizat o ceremonie de reconciliere în East New Britain, acolo unde a avut loc tristul eveniment. La ceremonie, în cadrul cãreia au fost aprinse lumânãri în onoarea victimelor, au participat câteva mii de persoane.

Profitând de prezenþa înaltului comisar din Fiji, Ratu Isoa Tikoca, ºeful tribului Tolai ºi-a exprimat regretul pentru masacrul comis de strãmoºii sãi, punând astfel capãt divergenþelor dintre cele douã pãrþi. „În acest moment suntem foarte impresionaþi”, a declarat Tikoca, care i-a laudat pe membrii tribului pentru gestul lor, fãcut dupa 129 de ani de la comiterea masacrului.

Misionarii uciºi fãceau parte dintr-un grup de preoþi ºi profesori metodiºti care veniserã în 1875 pentru a creºtina regiunea. Interesant este cã aceastã crimã a fost urmatã de represiuni furioase din partea misiunii, ºeful acesteia, pastorul George Brown, conducând o expediþie în regiune ce s-a soldat cu uciderea mai multor membri ai tribului ºi cu arderea satelor de canibali. Asociated Press, relatând acelaºi eveniment, menþioneazã cã aceste represalii au stârnit un val uriaº de proteste în biserica metodistã din Australia ºi de pretutindeni, George Brown fiind pus sub acuzare pentru felul în care a înþeles sã întoarcã obrazul.

Pastorul Brown cunoºtea foarte bine “obiceiurile locului” ºi, într-o scrisoare cãtre Societatea Regalã de Geografie, a descris ce i-a fost dat sã vadã într-un sat de canibali. “Treizeci ºi cinci de mandibule înnegrite de fum atârnau de grinda unei case”, a povestit reverendul. “O mânã atârna în aceeaºi casã. ªi afarã am numarat 76 de crestaturi pe un cocotier, fiecare reprezentând un om gãtit ºi mâncat aici. Oamenii erau uciºi doar pentru cã erau strãini, iar bãºtinaºii fãceau asta deoarece doreau sã îi mãnânce ºi sã le ia puþinele bunuri personale pe care le aveau la ei”, explica în scrisoare George Brown.

8 thoughts on “Urmaºii canibalilor îºi cer scuze”

  1. Dar urmaºii lui Brown ºi-au cerut ºi ei scuze? Cã dacã nu, canibalii au avut mai mult bun simþ decât misionarii!

  2. La asta m-am gândit ºi eu dar, deºi am sãpat pe net sã citesc relatarea evenimentului datã de diverse agenþii de presã, nu am gãsit nicãieri vreo referire la scuze din partea urmaºilor lui Brown. Pãcat.

  3. Da, uneori trece mai mult de o suta si ceva de ani pentru ca ‘muzeele de sfinti’ sa se puna in miscare…

    1. Da, este un citat deosebit, al unui om care chiar a trait ceea ce a gandit, daruind ceea ce nu putea pastra pentru a castiga ceea ce nu va pierde niciodata!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.