Startul inscrierilor la conferinta cu Phil Yancey

Curând se va da startul înscrierilor la conferinþa de la Cluj-Napoca cu Philip Yancey, organizatã de Noua Speranþã în colaborare cu BIG Impact.

Dupã cum era de aºteptat, unii deja se împiedicã în acest eveniment, cãutând nod în papurã ilustrului invitat. Noi preconizãm însã cã va fi un eveniment binecuvântat, fiind pregãtiþi pentru 1000 de participanþi, cu posibilitate de upgrade, având în vedere interesul neobiºnuit de mare manifestat în cercurile evaghelice.

Ca element de noutate, organizatorii nu se mai implicã în cazarea ºi masa participanþilor, lãsându-le posibilitatea sã-ºi aranjeze singuri, dupã posibilitãþi ºi buget. Înscrierea se va face pe situl BIG Impact, începând cu 15 iulie. Cei care se înscriu vor primi o listã cu câteva hoteluri din proximitatea sãlii unde se va desfãºura evenimentul, împreunã cu toate datele de contact, pentru a îºi face rezervare din timp. Estimãm cã un numãr important de participanþi îºi vor aranja gãzduirea prin intermediul bisericilor evanghelice din Cluj, fie în familii, fie în pensiuni.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.