Spiros Zodhiates 1922 – 2009

zodhiatesSâmbãtã 10 octombrie a.c. a plecat acasã unul dintre cei mai respectabili lideri evanghelici, anume dr.Spiros Zodhiates, fondatorul organizaþiei AMG International din Chattanooga, Tennessee.

Spiros Zodhiates s-a nãscut în Cipru, din pãrinþi greci ºi, dupã terminarea studiilor liceale, a urmat cursurile Universitãþii Americane din Cairo, Egipt, finalizându-ºi studiile la New York cu o licenþã ºi un masterat în teologie, mai târziu obþinând titlul de doctor în teologie la Luther Rice Seminary din Jacksonville, Florida.

A venit în SUA în 1946, la invitaþia unei organizaþii minuscule, American Mission to the Greeks, Inc. A devenit preºedinte al acelei organizaþii pe care a crescut-o ºi a transformat-o într-o prestigioasã organizaþie cu activitate la nivel global, numitã AMG International (Advancing the Ministry of the Gospel) care îºi are sediul acum în Chattanooga.

zodhiatesbookDr. Zodhiates a fost o autoritate recunoscutã în greaca Noului Testament. A publicat cca 200 de cãrþi, printre care “The Modern Greek New Testament” ºi “The Hebrew-Greek Key Word Study Bible”. A publicat revista “Pulpit Helps” destinatã pastorilor ºi învãþãtorilor ºi a avut emisiuni la radio transmise pe tot cuprinsul SUA ºi Canda, sub titlul generic “The New Testament Light”. Una dintre cele mai apreciate lucrãri ale sale a fost publicarea unei Biblii cu comentarii proprii, comentarii extrem de apreciate datoritã subtilitãþii deosebite de care dãdea dovadã ca ºi vorbitor nativ de limba greacã.

Tot el este responsabil pentru introducerea pronunþiei greceºti moderne în cazul limbii clasice greceºti ºi a dialectului koine, în cadrul mediului universitar american, prin tipãrirea cãrþii “A Guide to Modern Greek Pronunciation” dar ºi prin casetele pe care le-a înregistrat, lecturând Noul Testament în koine. Sub conducerea lui Zodhiates, AMG a dezvoltat o lucrare internaþionalã prodigioasã, atât pe tãrâm evanghelistic cât pe tãrâm caritabil, asistând copiii din þãrile lumii a treia.

Dr.Spiros Zodhiates a fost un prieten al creºtinilor români. Ne-a vizitat þara dupã 1989 ºi organizaþia condusã de dânsul a fost implicatã în proiecte în parteneriat cu bisericile româneºti.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.