Sfântul protector al Internetului

isidorÎn universul spiritual romano catolic existã o sumedenie de sfinþi mai ciudaþi. Astfel Sfânta Monica, mama Sfântului Augustin este patroana alcoolicilor, Sfântul Dominic Savio este patronul delincvenþilor juvenili iar Sfântul Brendan Navigatorul este patronul balenelor.

Pe lângã aceºtia, în urmã cu vreo 10 ani ne-am mai procopsit cu un sfânt patron al reþelei de Internet. Este vorba de Sfântul Isidor de Sevilla care s-a nãscut în jurul anului 560 la Cartagena, în Spania. Dupã moartea tatãlui, a fost educat de fratele sãu mai mare, Leandru, arhiepiscop de Sevilla. Sfinþit episcop al oraºului natal (600), a scris multe cãrþi, a organizat ºi a condus mai multe concilii ºi s-a îngrijit de pregãtirea ºtiinþificã a preoþilor.

Isidor de Sevilla este autor al lucrãrii în 20 de volume “Etimologia”. Aceasta a fost în esenþã prima enciclopedie din lume în care, cu scopul explicãrii sensului ºi originii cuvintelor este adunat un material enorm, care înglobeazã întreaga sumã de cunoºtinþe a epocii.

Sfîntul Isidor este considerat protector al elevilor ºi studenþilor, iar în 1999 Papa Ioan Paul al II-lea l-a nominalizat oficial drept protector al utilizatorilor de computere ºi de Internet.

Biserica Catolicã l-a ales protector al Internet-ului, bazîndu-se, înainte de toate, pe faptul cã reþeaua mondialã este un enorm tezaur al cunoºtinþelor umane.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.