Scuzele (care) acuza

Nu-mi vine a crede ochilor, Marius Cruceru îºi cere scuze publice pe blog! M-am repezit sã citesc, deºi îmi propusesem sã nu mai pierd vremea pe acolo. Mi-am zis: “dom-le, uite ºi explicaþia pentru faptul cã s-a eclipsat soarele astãzi!” M-am dezumflat însã repede.

Modul în care Marius Cruceru îºi cere scuze este un mod care mai degrabã îl acuzã. Ia sã vedem ce zice dumnealui, citez:

Doresc sã prezint scuzele mele publice faþã de fraþii penticostali rãniþi sau întristaþi, prin ricoºeu, de remarcile dure din scrisoarea publicã a pastorului Mateaº, scrisoare pe care am gãzduit-o pe blogul meu.

Aºa cum am precizat, intenþia mea a fost cu totul alta decît de a-mi rãni fraþii ºi/sau rudeniile (reamintesc faptul cã bunicul din partea mamei a fãcut parte dintr-o bisericã penticostalã). Exerciþiul s-a vrut cu totul altul, dar … fiecare mai avem de învãþat.

Wow! Marius Cruceru îºi cere scuze pentru rãnile produse prin ricoºeu, de niºte remarci dure dintr-o scrisoare gãzduitã pe blogul lui. Wow! Adicã nu spune nicicum cã îi pare rãu, de vinã este doar… ricoºeul. El sãracul nici ceapã n-a mâncat nici gura nu-i miroase. Nu spune cã a greºit gãzduind acea scrisoare josnicã. Nu scrie nici mãcar cã acea scrisoare este una bicisnicã, greºitã din temelii, ci doar cã include niºte remarci dure. Wow! Halal pocãinþã în urma zilei de post! ªi nici mãcar n-o rupe cu pãcatul ºi cu pãgânitatea, cum ne îndeamnã Scriptura… nu a ºters nevrednica postare ci doar a trecut-o pe regim privat. Sã n-o mai vadã ochii penticostalilor, cã în ochii Domnului ar fi ok…

Dar asta nu e tot. Partea cu scuzele este doar una formalã. Restul este mai semnificativ. Fiindcã 80% din postul sãu se învârte, narcisistic dacã vreþi, în jurul propriei sale persoane. Intenþiile lui, rudeniile lui penticostale, motivaþiile scuzelor lui, ziua lui de post, sãptãmâna lui de rugãciune, rezistenþa lui în faþa oricãrei presiuni ºi urechieli, reacþiile lui sangvinico-sentimentale, inconsecvenþa lui, naivitatea lui, ºamd.

Vã mirã? Pe mine nu!

Pe scurt, scuzele lui Marius Cruceru sunt material didactic pentru a învãþa pe alþii cum sã nu-þi ceri scuze. ªi, dacã Alin Cristea se lasã îmbãtat cu apã rece de data aceasta, afirmând cã “Semne bune anul are…” eu unul sunt mai sceptic deocamdatã. Minuni mã aºtept sã aparã numai la cei care cred în ele… :-)

8 thoughts on “Scuzele (care) acuza”

  1. Azi intilnim aceste E-uri ,nu numai in Pepsi ,ci si in alimentatia care ajungem sa o primim astfel incepind de la insamintare pina la consum !Si articolul expus ;” GENOCIDUL ALIMENTAR (1)”, ne reda o parte din mesaj;
   http://www.ne-cenzurat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=20566:genocidul-alimentar-1&catid=19:viata&Itemid=24
   Interesante lucruri descoperim si totushi ,chiti ajung sa aiba interes in mesajul care expune realitatea?Reushim sa intelegem ,cum prin modernizare si un interes egoist de profit ,singuri ne autodistrugem fara sa realizam ?Cunoastem realitatea si puterea de manipulare a intregului sistem ;politic,comercial si spiritual?Prea putin fiinca el astfel se expune;
   http://www.youtube.com/watch?v=FGHD9XExcm0
   Acum trebuie sa intelegem cu ce ne otravim si ne imbatam !!!Doar sa alegem fiinca lumea azi de toate ne ofera pe tava!!Si cu o putere de reclama foarte convingatoare!!!

 1. Tocmai am terminat de citit ceva care are de a face cu tema dezbatuta. Iertati-ma, e prima data cand incerc sa scriu ceva pe blog. Acum asa am fost indemnata.

  Împãrãþia ºi Biserica
  Împãrãþia Bisericii trebuie sã-ºi plece genunchiul în faþa Împãrãþiei lui Dumnezeu. Aºa cum noi am dori ca statul ºi clasa noastrã sã fie dominante, aºa am dori ca ºi cultul nostru sã fie dominant. Biserica poate deveni pentru noi forma de exprimare a eului nostru: poate fi eul unui grup care cautã sã domine – cu toate cã aceasta îmbracã haina religiei. Dacã este ca Împãrãþia lui Dumnezeu sã vinã ºi sã se instaleze, noi, ca ºi cult, am dori sã fim agentul care o aduce, cãci faptul cã am adus-o noi ne va asigura o poziþie dominantã.
  Ideea cã un anumit cult este instrumentul exclusiv sau special al harului lui Dumnezeu este o idee moartã. Uneori, Dumnezeu lucreazã prin Biserica noastrã, alteori în ciuda ei, dar niciodatã în mod exclusiv sau special prin ea. Dacã afirmaþia aceasta ne rãneºte mândria, prin ea s-ar putea ca aceasta sã ajute umilinþei noastre creºtine. Sfinþii lui Dumnezeu sunt distribuiþi aproximativ egal în toate cultele creºtine. Nu existã nici un cult care sã deþinã monopolul lor. Gradul în care foloseºte Dumnezeu o persoanã este determinat nu de cultul cãruia acesta îi aparþine, ci de deplinãtatea consacrãrii sale lui Dumnezeu, indiferent de locul în care stã. Dacã Dumnezeu þi se pare a fi prea liberal ºi nu îndeajuns de preocupat de distincþiile de cult, atunci ceartã-te cu El, nu cu mine.
  Nici un cult nu are monopolul. Adevãrul este în Hristos care este “Adevãrul”. Ceea ce susþinem noi sunt adevãruri despre Adevãr. Aceste adevãruri aproximeazã mai mult sau mai puþin Adevãrul, dar nu sunt ele Adevãrul. El este dincolo de noi toþi ºi mai mult decât noi toþi. Noi nu trebuie decât sã unim adevãrurile noastre astfel încât suma totalã a adevãrurilor noastre sã se apropie ºi nai mult de Adevãr.
  Împãrãþia Biserici; trebuie sã se predea pe sine Împãrãþiei lui Dumnezeu. Biserica nu este un scop în sine, ea este un mijloc cãtre scopul Împãrãþiei lui Dumnezeu. Când devine un scop în sine, ea se pierde. Cultul, ca ºi individul, trebuie sã se contopeascã în Împãrãþia Iui Dumnezeu, pentru a se regãsi.

 2. Foarte frumos ce ai postat Casandra. Ceva insa nu prea se leaga cu invatatura lui Isus. “Dac? este ca Împ?r??ia lui Dumnezeu s? vin? ?i s? se instaleze, noi, ca ?i cult, am dori s? fim agentul care o aduce,”
  Imparatia lui Dumnezeu a fost opunctul central al invataturii lui Isus si ea a venit si se manifesta in lumea noastra dar noi suntem prea orbi ca sa o vedem. Cei cu adevarat credinciosi traiesc in aceasta imparatie. Constitutia acestei imparatii este predica de pe munte si corinteni 13.

 3. Dragii mei

  Noi trebuie sa ne pocaim, sa invatam sa iubim, sa incercam sa dam binete. Marius Cruceru face greseli. Cateodata mari. Dar noi nu facem? Sa ne rugam pentru el caci si pentru noi se roaga altii.

  Cu dragoste
  Dan

  1. Da Dan, Errare humanum est… Ma tem ca stii si continuarea. Cand doi oameni iti spun ca esti beat te duci si te culci. Lui MC cred ca i-au spus mai multi. Deci nu mai ramane decat sa ne rugam, asa ca pentru cazurile in care nu mai avem nici speranta.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.