Regatul României la 1910, prin ochii Societății Biblice Britanice

Principatele Române au fost impactate mai serios de lucrarea Societății Biblice Britanice, abia din 1838, după publicarea Noului Testament de la Smirna, deși un oarecare număr din tirajul Noului Testament de la Sankt Petersburg, apărut în 1817, respectiv acela al Bibliilor, apărute tot acolo în 1819, fusese distribuit și dincoace de Prut. A fost meritul incontestabil al Societății Biblice că a scos Noul Testament dintre zidurile bisericii și l-a adus, mai întâi în școli, unde a fost folosit ca manual, apoi în casele oamenilor, făcând ulterior același lucru cu Biblia. Multe generații de elevi au învățat să citească, buchisind paginile Noului Testament, democratizat de Societatea Biblică, care îl vindea la prețuri extrem de mici, pentru a putea fi achiziționat de oricine îl dorea.

Vizitate intens de agenții Societății și lucrate sistematic de colportorii acesteia, de pe la mijlocul sec. XIX, cele două Principate nu aveau secrete pentru reprezentanții BFBS, rapoartele anuale conținând detalii care indicau zona ca fiind una dintre cele mai înapoiate din Europa, atât din punct de vedere cultural, cât și spiritual, moral, social, economic etc. Că ne place sau nu, că vrem să admitem sau nu realitatea, adevărul este că pe atunci aveam încă o societate de tip feudal, cu standarde extrem de scăzute în toate domeniile. În timp însă, în mod obiectiv, rapoartele au semnalizat la momentul potrivit schimbările în bine, de la încercările timide ale Domnitorului Alexandru D. Ghica de a dezvolta învățământul, la reformele de sistem ale lui Cuza, până la măsurile de modernizare de pe vremea lui Carol I. Iată că, în raportul aferent activității Societății Biblice pe anul 1910, tonul folosit este unul pozitiv, cu privire la ce se întâmpla în Regatul României. Există mulți naysayers azi, extrem de vocali, care neagă dezvoltarea României din acea perioadă, atribuind comuniștilor meritul civilizării țării, lucru care este extrem de eronat. Am constatat că rapoartele BFBS erau obiective, interesul lor nu era de a picta în roz realitatea, nici de a căuta nod în papură. Ce era negru era descris ca fiind negru, ce era alb, ca fiind alb, fără compromisuri. În ele găsim lucruri pe care dacopații le-ar digera cu greu sau de loc. Dar iată că găsim și lucruri pozitive. Citez:

Progresul României, acum un regat cu peste șase milioane de locuitori, în ce privește puterea politică și bunăstarea materială, este unul dintre primii factori remarcat de cel care examinează la față Sud-Estul Europei. Din toate părțile se văd evidențe ale avansului civilizației: lărgirea rețelei de căi ferate, șosele mai bune, școli îmbunătățite, industrii în dezvoltare, orașe în creștere, salarii mai mari și eforturi pentru îmbunătățirea socială a celor săraci.

Societatea Biblică se bucură aici de cea mai deplină libertate. Nu în orice țară Ministerul de Interne trimite o circulară prefecturilor județene, anunțând că agenților noștri li s-a dat dreptul de a difuza Biblii prin colportaj, solicitând ca acești colportori să nu fie împiedicați în niciun fel în exercitarea „chemării” lor.

Evanghelia după Matei, 1913
Evanghelia după Matei, 1913

Cel mai mare obstacol era rata mare a analfabetismului. Totuși, în acel an, fuseseră distribuite în România 21.340 de exemplare de Biblii și Nou Testamente, majoritatea în limba română. Acestea au fost vândute de colportori direct populației, în sate și orașe, dar și în școli, seminarii, mănăstiri, penitenciare etc, locuri în care au avut acces fără probleme. Asta spre deosebire de Austria, unde în acel an, în anumite provincii li s-a interzis accesul colportorilor, lucru care se mai întâmplase doar în perioada absolutismului habsburgic, imediat după revoluția de la 1848.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.