Patriarhul

M-a sunat cineva sã-mi spunã cã a murit Patriarhul Teoctist.

În general tipul acesta de veºti nu te lasã rece. Desigur, presa are o pâine bunã zilele acestea, nu se întâmplã prea des sã moarã un patriarh ºi sã îi fie ales urmaºul.

Despre Teoctist numai de bine. Aºa se vorbeºte despre cei morþi. Nu ºtiu însã dacã putem sã fim la fel de pragmatici în referire la cel care îi va lua locul. Ca în orice instituie este o luptã pentru putere. Fiecare îºi face calcule, îºi numãrã aliaþii, creazã noi alianþe. În final, cineva va fi ales.

Se dau felurite zvonuri, se vehiculeazã scenarii… Nu vreau sã anticipez în aceastã direcþie. Sigur însã, de omul care va fi noul patriarh depinde ºi direcþia BOR.

Nãdejdea mea sincerã este cã va fi o direcþie mai bunã decât cea de pânã acum. Doamne Ajutã!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.