O baie de har cu Philip Yancey

Uite cã au trecut deja douã sãptãmâni de la conferinþa cu Philip Yancey de la Cluj. Mi-aº fi dorit mult, în tot acest timp, sã pot posta impresii, fiindcã de acestea am din belºug. Din pãcate programul foarte încãrcat al acestei perioade m-a împiedicat.

ªtiu cã este o chestiune discutabilã dar cred cã a fost evenimentul anului pentru evanghelicii români, deºi cei care ar fi avut cel mai mult nevoie de el au strãlucit prin absenþã. Mã refer la cârcotaºii care sunt mai catolici decât Papa precum ºi la gulerele scrobite (s-a descoperit cã scrobeala în exces poate duce la anchiloze :-) ) ce ºi-au gãsit mediu prielnic în bisericile noastre, mai ales prin locurile mai bãgate în seamã.

De ce cred eu cã acesta a fost cel mai semnificativ eveniment de anul acesta, când mai sunt ºi altele care râvnesc la acest titlu, ºi asta pe bunã dreptate? Tocmai datoritã temei abordate, una extrem de necesarã, deopotrivã atât pentru vameºii cât ºi pentru fariseii care se închinã în “templele” noastre. De asemenea acest eveniment a fost cu totul special prin anvergura celor invitaþi sã contribuie la realizarea lui: Andrei Marga ºi Vasile Boari, în calitate de vorbitori, Voicu Bojan ºi Liviu Mocan pentru trei momente artistice cu profundã încãrcãturã spiritualã, adiacente conferinþei, precum ºi formaþia Continental, grupul Aer Curat ºi o orchestrã de camerã formatã din niºte tineri extraordinari, care au oferit searã de searã câte un recital.

Philip Yancey a fost cu adevãrat la înãlþime. Mesajele lui, profund înrãdãcinate în Scripturã ºi ilustrate cu realitãþi dure ale caricaturilor de creºtinism au sensibilizat audienþa. N-au fost nici predici, nici speech-uri elitist elaborate ci, mai degrabã, au fost niºte incursiuni jurnalistice extrem de bine documentate, atât în Scripturã cât ºi în lumea în care trãim. ªi, ca un jurnalist de clasã ce este, Yancey ne-a lãsat pe noi sã tragem concluziile.

Dincolo de vorbitorul Yancey a impresionat omul Yancey. Un individ cu o constituþie extrem de firavã, nu îþi poþi imagina aici pe atletul care, de curând, a terminat escaladarea celor mai înalþi 54 de munþi din Colorado, dar un om extrem de cald ºi rãbdãtor cu cei care l-au asaltat cu întrebãri sau pentru autografe. L-am vãzut ºi pe Ravi Zacharias dând autografe, dar pãrea cã face lucrul acesta ca pe o datorie… lui Yancey chiar îi plãcea sã dea autografe ºi sã schimbe câteva vorbe cu fiecare solicitant. I-am fãcut mai multe fotografii la sesiunea dedicatã autografelor ºi în multe dintre ele Philip pur ºi simplu radiazã, interacþionând cu solicitanþii, fãrã sã-ºi facã probleme din cauza timpului care se scurgea în defavoarea lui.

Dupã ce l-am urmãrit fidel, în fiecare dintre cele patru zile ale conferinþei, cu obiectivul aparatului de fotografiat, al cãrui þãcãnit de obturator sigur cã a fost deranjant, la final i-am solicitat un interviu pentru situl BIG Impact (încã nu a ajuns pe site, dar vine… ) ºi mi l-a acordat fãrã ezitare, fotografia de mai sus constituind punctul final al acestui interviu. Mai multe fotografii care încearcã sã redea atmosfera din timpul acestui eveniment voi posta zilele viitoare pe situl BIG Impact.

Nu vreau sã închei mica mea relatare fãrã a vã povesti ceva din bucãtãria acestui eveniment. Am vreo 15 ani de experienþã în domeniul organizãrii de conferinþe ºi evenimente de acest gen, fiind hârºit prin diferite responsabilitãþi ºi situaþii aparte. Niciuna dintre conferinþele la care am pus umãrul pânã acum nu a avut parte de o întâmpinare atât de furibundã din partea fundamentaliºtilor autohtoni. De la mesaje în care am fost supuºi unui bombardament cu mizerii greu de descris, incluzând tot felul de acuzaþii furibunde, pânã la infectarea cu malware a sitului BIG Impact cu cca 36 de ore înainte de debutul conferinþei, fãcându-l inactiv pentru vreo 3 zile în care foarte mulþi încercau sã-l acceseze, fie pentru ultime indicaþii legate de evenimnt, fie pentru informaþii de ultimã orã, totul a arãtat clar cã existã un rãzboi spiritual ºi cã “prietenii noºtri” ne au în vizor. Bãnuim cã au fost ºi acestea atacuri “în Numele Domnului!” ºi mã rog ca atacatorii sã aibe ºansa sã facã într-o zi o baie de har, aºa cum am fãcut ºi noi, cei prezenþi la întâlnirea cu Philip Yancey. Fiindcã nimãnui nu-i stricã un drum al Damascului. Pe bune.

4 thoughts on “O baie de har cu Philip Yancey”

    1. Man, ai facut comentariul pe Facebook si, uite, apare cu mutra mea in dreptul numelui tau! (Mutra aiamai putin fantastica :-) )

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.