Facebook
d'ale crestinismului

O baie de apologeticã cu Ravi Zacharias!

Întotdeauna ultima prãjiturã pare a fi mai bunã decât precedenta, dar conferinþa de la Sinaia cu Ravi Zacharias ºi Michael Ramsden a depãºit orice aºteptare. Cineva mãrturisea cã s-a simþit ca la un ospãþ îmbelºugat… ºi aºa a ºi fost. Atmosfera a fost deosebitã, cum putea sã fie altfel când cred cã peste jumãtate dintre cei 550 de participanþi erau pastori, nu trebuia suflat mult ca focul sã ardã!

Ravi a dovedit cã este un titan al credinþei creºtine, unul dintre acei oameni care se nasc rar ºi care ne marcheazã existenþa atunci când ne intersectãm cu ei, fie ºi pentru puþinã vreme. Cine nu crede, poate sã se înscrie pentru accesul la lucrãrile conferinþei prin canalul de webstreaming de pe internet. Va mai fi disponibil doar pânã la finalul lunii mai. Între timp sperãm sã aparã DVD-urile cu toate cele nouã sesiuni – dacã bãieþii care le realizeazã sunt la fel de profesioniºti precum camerele pe care le-au etalat la înregistrãri, va fi un produs de înaltã clasã.

Acum mã duc sã mã odihnesc fiindcã sãptãmâna aceasta nu prea am ºtiut ce înseamnã odihna. Dar dacã vreþi sã citiþi mai multe detalii ºi sã vedeþi câteva fotografii, aveþi un articol de ultimã orã aici.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: