Neoinchiziþie americanã

CANTON, N.C., SUA (13 Octombrie 2009)—The Amazing Grace Baptist Church din Canton, N.C. va celebra Halloween prin a incendia ediþii ale Bibliei care nu au traducerea aºa numitã “King James Version”, precum ºi cãrþi, CD-uri cu muzicã ºi orice altceva despre care pastorul Marc Grizzard considerã cã aduc o influenþã satanicã.

Printre autorii cãrþilor pe care  Grizzard plãnuieºte sã le incendieze se numãrã Rick Warren ºi Billy Graham fiindcã aceºtia au declarat cã în anumite situaþii consultã ºi alte traduceri ale Scripturii.

În conformitate cu situl web al bisericii respective, membrii acestei vor arunca pe foc casete ºi CD-uri cu muzicã satanicã, adicã country, rap, rock, pop, heavy metal, western, soft and easy, southern gospel, contemporary Christian, jazz, soul etc.

“Noi vom arde cãrþi populare de-ale Satanei, scrise de eretici cum ar fi Billy Graham, Rick Warren, Bill Hybels, John McArthur, James Dobson, Charles Swindoll, John Piper, Chuck Colson, Tony Evans, Oral Roberts, Jimmy Swagart, Mark Driskol, Franklin Graham, Bill Bright, Tim Lahaye, Paula White, T.D. Jakes, Benny Hinn, Joyce Myers, Brian McLaren, Robert Schuller, Maica Tereza, Papa, Rob Bell, Erwin McManus, Donald Miller, Shane Claiborne, Brennan Manning ºi William Young,” mai precizeazã respectivul site.

Ca sã fie mai delicios momentul, participanþii vor fi hrãniþi cu pui la grãtar, pui prãjiþi ºi tot felul de garnituri… sfinte, zic eu.

Mã gândesc cã s-ar putea sã vedem ºi pe la noi aºa ceva, destul de curând. Poate fãrã partea cu puii prãjiþi :-) cã sunt prea scumpi pe meleagurile noastre. Cum însã Franklin Graham, Rick Warren, Bill Hybels ca ºi mulþi alþii încep sã fie anatemizaþi pe faþã în diferite medii, nu m-aº mira sã se radicalizeze situaþia ºi sã vedem pe rug opera unora ºi a altora. Dacã nu-i pot arde pe autori, mãcar sã le ardã cãrþile, nu? Penibil!

ªtirea am preluat-o de aici.

7 thoughts on “Neoinchiziþie americanã”

    1. Am citit de mult The Ragamuffin Gospel si, avand in vedere ca e scrisa de un fost preot catolic (franciscan parca), cred ca aduce o provocare pentru evanghelici, spre o intelegere superioara a harului… Har care se manifesta din ce in ce mai putin la noi :-) mai ales pe Internet. Totusi cred ca pe alocuri, in carte, se simt influentele teologice formative (catolice), dar asta nu o face sa merite arderea pe rug ci, dimpotriva, se cere a fi cercetata in vederea pastrarii a tot ce este bun.

  1. Mihai, oare de ce site-ul bisericii pastorului Marc Grizzard, care promoveaza aceasta “celebrare inedita a Halloween-ului” nu mai este disponibil? O fi sunat cineva de la “centru”?

    1. Pai ori a cazut din cauza accesarilor multe din ultima vreme, ori l-a deranjat reclama care i s-a facut si a decis omul sa opreasca accesul. Daca nu, sigur o fi vreun hacker (roman :-)) la mijloc!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.