Înmormântarea pastorului Iosif ªtefãnuþi reflectatã în mass-media localã

Deºi în general evenimentele majore ale comunitãþii evanghelice sunt trecute cu vederea în mass media, decesul ºi înmormântarea pastorului Iosif ªtefãnuþi au reuºit sã atragã atenþia opiniei publice, fiind tratate ca atare în presa localã.

Sub semnãtura lui Marian Gheorghe, la doar câteva ore dupã funeraliile pastorului ªtefãnuþi Iosif, în ziarul Adevãrul, la secþiunea localã a Brãilei, a apãrut un articol consistent care redã impresii ºi informaþii de la ceremonia care a marcat întregul oraº în aceastã zi frumoasã de mai.

Purtând titlul: Sute de oameni au fost prezenþi la funeraliile pastorului Iosif ªefãnuþi, dizident anticomunist, care a luptat cu maladia secolului, cancerul articolul începe cu un citat din mesajul primarului Brãilei, dl.Aurel Simionescu, care a þinut sã ia parte la serviciul religios:

Am pierdut un OM, un prieten ºi un cetãþean. De la Iosif ªtefãnuþi aveai mereu ce învãþa, puteai primi întotdeauna un sfat bun. Era mereu cu zâmbetul pe buze.

De asemenea, înainte de înmormântare, ediþia de azi a ziarului Obiectiv de Brãila a inclus un articol privind decesul pastorului brãilean. Pastorul bisericii Baptiste a plecat la cer titreazã aceastã publicaþie, sub semnãtura Mihaelei Anghel, care evocã personalitatea ºi meritele omului de care ne-am despãrþit recent.

Pastorul Iosif Stefãnuþi a trecut la Domnul este ºi titlul unei ºtiri publicate de Agenþia Regionalã de ªtiri Europene InfoZone Media, care citeazã cuvintele lui ªtefãnuþi dintr-un interviu:

Dumnezeu are un plan cu viaþa mea, ºi nu prin puterea mea, ci a Lui, îmi voi duce misiunea pânã la capãt.

Cu adevãrat Dumnezeu a fost glorificat nu doar prin viaþa acestui om ci ºi prin moartea lui. Meritã a se medita la acest lucru.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tags: , , ,

Statisticile zilei

  • 166
  • 39
  • 23,270
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.