Cel ce furã sã nu mai fure!

Mihai C. - 20 January 2010 - d'ale crestinismului /

Sub acest titlu a fost lansatã o campanie contra torentului pirateriei “creºtine”, campanie despre care am aflat de pe România Evanghelicã, având în spate un grup destul de important de susþinãtori. Nu pot decât sã apreciez aceastã iniþiativã ºi sã-i felicit pe iniþiatori, curãþenia trebuind sã înceapã din ograda noastrã, altfel suntem doar niºte chimvale zângãnitoare.

Doamne Ajutã!

Comments

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: