Facebook
d'ale crestinismului

Cel ce furã sã nu mai fure!

Sub acest titlu a fost lansatã o campanie contra torentului pirateriei “creºtine”, campanie despre care am aflat de pe România Evanghelicã, având în spate un grup destul de important de susþinãtori. Nu pot decât sã apreciez aceastã iniþiativã ºi sã-i felicit pe iniþiatori, curãþenia trebuind sã înceapã din ograda noastrã, altfel suntem doar niºte chimvale zângãnitoare.

Doamne Ajutã!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: