Când spune adevarul si când minte Patratosu?

Nu este o noutate dacã afirm cã la ora actualã, în mare vogã este blogul Pãtrãþosului. Nici mãcar bunicuþa Iliescu sau celebrul nepot al mãtuºii Tamara nu au reuºit sã-l detroneze de pe fruntaºa poziþie din topul WordPress. Poziþie pe care ne-a repetat de atâtea ori cã nu-l intereseazã cã nici nu-l mai credem. Asta fiindcã toþi paºii pe care îi face în blogãrealã sunt meticulos calculaþi, aruncând periodic petarde alese cu chibzuinþã, pentru a provoca senzaþie ºi multã gãlãgie. Da, acolo unde este gãlãgie ºi se manifestã acut felurite controverse, se ajunge la explozii ale contorului ce numãrã vizitatorii unici ºi, uite-aºa, se menþine afluenþa de click-uri pe acest blog, provocându-i sânge rãu lui Bastrix ºi nu numai.

Poate cã n-ar fi de condamnat goana dupã clickuri, în fond trãim într-o þarã liberã, dacã treaba aceasta n-ar conduce la compromisuri etice care se bat cap în cap cu poziþia publicã a posesorului acestui blog. Am avut ocazia sã îmi manifest protestul faþã de metodele folosite ºi faþã de implicarea blogului ºi, implicit, a comunitãþii adunate în jurul lui, în lupte ce þin de politicã bisericeascã murdarã, cum a fost cazul acelei încercãri de linºaj mediatic la adresa lui Nelu Tuþac, dar nici protestele mele, nici ale altora, nu au fost luate în seamã, atâta timp cât scopurile se pare cã erau atinse.

Lucrurile au degenerat zilele trecute, când Pãtrãþosu, având permisiunea rectorului Universitãþii Emanuel, cât ºi a lectorului Dan Boticã de la aceeaºi instituþie, dupã cum se poate vedea din aceste douã imagini alãturate a organizat o pãcãlealã de prost gust, un fel de ºotie ºcolãreascã, pe care el însuºi o numeºte “o deraiere a spiritului meu ludic”, profitând de niscaiva erori de tipar în revista “Creºtinul Azi” a Uniunii Baptiste, unde în loc de ‘lector’ Dan Boticã a apãrut ‘rector’ Dan Boticã, instituþia în cauzã fiind ‘Universitatea Emanual’ din Oradea…


Dialog Danut Manastireanu – Marius Cruceru, unde ultimul afirmã cã a avut aprobãrile lui Paul ºi Dan


mãrturisirea complicitãþii “nebunatice” a celor trei

Vã puteþi imagina trei cadre didactice din lumea academicã baptistã, cãzând de acord sã joace o ºotie publicului românesc, utilizând blogul cel mai citit din România, oferind un articol de senzaþie, cu titlul demn de epoca de început a Evenimentului Zilei, anume: “Ultima orã: Paul Negruþ a fost schimbat din funcþia de rector al UEO?” ca apoi sã ia în derâdere pe toþi cei care au cãzut în plasã, înroºind telefoanele, transmiþând pe mai departe incredibila ºtire… cum ar fi cei de la Revista Paºi, cãrora apoi li se contestã calitãþile jurnalistice, cum cã dacã ar fi fost profesioniºti ar fi trebuit sã verifice ºtirea din trei surse. Mã întreb din câte surse s-a interesat “blogherul anului” înainte de a lansa scandalurile mediatice, cum ar fi acela legat de Nelu Tuþac? ªi cât de profesionist s-au interesat cei de la Universitatea Emanuel când au invitat un renumit profesor, adept al teologiei liberale, cu vederi public declarate în favoarea homesexualilor, adicã pe Iain Torrance, sã conferenþieze la un colocviu dedicat lui John Bunyan?


ªtirea preluatã pe situl revistei Paºi

Nu ºtiu dacã vã puteþi imagina pe Dr.Mark.L.Bailey de la Dallas Theological Seminary sau pe Dr.Haddon W. Robinson de la Gordon-Conwell sã aprobe ca vreun nãzdrãvan conferenþiar de-al lor sã publice o asemenea ºtire pe blogul ‘privat’ – ei bine, acest ‘privat’ este un cuvânt cheie în defensiva colþuroasã a Pãtrãþosului, dupã cum vom vedea puþin mai încolo. Sau, venind pe meleaguri mai apropiate, nu ºtiu dacã vã puteþi imagina pe rectorul de la UBB, dl.Andrei Marga, aprobând un asemenea gest de la vreun colaborator mai tânãr ºi mai jucãuº. Sincer, eu nu-mi pot imagina treaba asta ºi, mãrturisesc cu mâna pe inimã cã am o imaginaþie bogatã. Desigur, într-o þarã originalã, avem ºi-o Universitate Emanuel originalã, teologi originali, pedagogi originali, ºamd. Din pãcate, se pare cã originalitatea lor se manifestã prea mult atunci când au un interes privat, chiar dacã acesta este dãunãtor interesului public al baptiºtilor români. Aº vrea sã mã înºel eu, dar oare chiar mã înºel?

Ei bine, când unul ºi altul l-au întrebat cu privire la aceastã cacialma, Pãtrãþosu a devenit defensiv, clamând brusc un caracter strict personal pentru blogul sãu.


teoria spaþiului privat sau aruncarea de praf în ochi


atâta patos defensiv doar la cel care vroia sã fie judecat de Marea Adunare Naþionalã

N-ar fi totul pierdut dacã, mãcar atunci când oameni care nu-i sunt vrãjmaºi Pãtrãþosului, cum ar fi Cristi B, Cosmin Pascu, Dãnuþ Mãnãstireanu ºi alþii, care au tras semnale de alarmã asupra neprincipialitãþii din situaþia în cauzã, am fi asistat la o recunoaºtere a pasului greºit, cât de micã, un gest acolo, mãcar formal… Nimic. Omul îºi apãrã spaþiul lui privat ºi dreptul lui la a deraia (vedeþi imaginile alãturate). ªi asta ar fi, la un moment dat acceptabil, dacã am observa vreo consecvenþã cu acest punct de vedere. Dar nu e.

Este blogul lui Marius Cruceru un spaþiu privat? Spune el adevãrul aici sau ne duce cu zãhãrelul, aºa cum mie-mi vine-a crede cã o face foarte des, în goana dupã click-uri ºi dupã împlinirea intereselor de politicã bisericeascã? Politicã despre care el însuºi declarã prin comentarii cã n-ar fi fost niciodatã fecioarã… înþeleagã fiecare ce-o vrea din asta… Rezistã el pe poziþii sau este o altã exemplificare a proverbului: “Fiecare pasãre pre limba ei piere?”

Uitaþi ce spune tot Pãtrãþosu, când cu alegerea noului Patriarh. Oh, yeah! Blogul e un spaþiu public! Poftim culturã cum se schimbã faþa omului! Dintr-odatã devine responsabil cu informarea, atât pentru baptiºti cât ºi pentru alþii care vin în vizitã. Dintr-odatã vrea sã foloseascã blogul pentru a corija carenþele mass-media cât ºi pretenþiile BOR… Acum nu mai este spaþiu privat?


interesul poartã fesul

Mai mult, dacã consultaþi ºi aceastã ultimã pozã, veþi vedea cã în varã, Marius Cruceru gãsea de cuviinþã sã distribuie gratuit, în format pdf, revista Creºtinul Azi a Uniunii Baptiste. ªi, urmãrind sublinierile din imagine, puteþi observa cã dânsul nu trata de loc blogul propriu ca fiind vreun cuibuºor de nebunii, ba îl considera vrednic sã propage informaþia de calitate, pentru cã el, mãria sa blogul, reprezintã un spaþiu foarte vizibil.


Public sau Privat? Când sã-l credem pe Cruceru?

Mã întreb oare când grãieºte adevãrul amicul cel Pãtrãþos? Când îºi declarã blogul o chestiune publicã? Sau când îl declarã una privatã? ªi, dacã dânsul este aºa de curios cu legalitatea gesturilor altora, mã întreb dacã el a avut acceptul scris al Comitetului Uniunii Baptiste, pentru distribuirea copiilor integrale în variantã pdf a revistei uniunii, care este protejatã de legea copyrightului ºi care este pânã în ziua de azi disponibilã la download pe respectivul blog? Sau este cumva o altã scãpare nevinovatã în ce priveºte aceastã legislaþie? N-ar fi prima oarã din direcþia UEO. Dar, desigur, nu existã nicio legãturã între Pãtrãþosu ºi Marius Cruceru, distinsul conferenþiar de la UEO. Ce face acesta în viaþa privatã nu are nicio legãturã cu instituþia. În sfârºit m-am prins! E ca în treaba aia cu: “Nu fã ca popa….” Cã mult mi-a trebuit, frate!

Citește și Baptiștii din România: Pionierii

55 thoughts on “Când spune adevarul si când minte Patratosu?”

 1. Draga Mihai,

  tragedia romaneasca de a intelege gresit rolul si scopul unui blog. Daca un blog este privat sau personal, dece ne numaram si tinem cont de cati vizitatori avem in sufrageria noastra?

  Folosind cuvintele fratelui meu Daniel, blogul poate fi un jurnal a calatoriei, insa toti care o fac, o fac public. Daca blogul ar fi fost personal, sau ceva privat, atunci nu am fi ajuns sa citim si sa ne uimim de planurile si calculele cistigarii unui loc la statisticile blogurilor.

  Pentru mine intrebarea este care este diferenta intre o gluma si minciuna?

  Caius Obeada
  Vox Dei Ministries

 2. Bunã Caius!

  Se pare cã grecii au brevetat ‘tragedia’ dar noi românii o tot experimentãm…

  Eu unul aº merge dincolo de afirmaþia ta… aº fi mulþumit dacã doar asta ar fi tragedia româneascã… mie-mi pare rãu nu atât de faptul cã se fac jonglerii mai mult sau mai puþin (ne)vinovate cu privire la caracterul privat sau public al blogului… ci de faptul cã din slujitori ai Cuvântului am ajuns sã ne jucãm cu cuvintele, pãrându-ni-se ceva normal lucrul acesta. Jonglãm cu ele dupã cum ne convine de amorul echilibristicii, fãrã sã mai observãm mãcar situaþiile în care cãlcãm pe bec.

  În rest, bunã întrebarea ta cu diferenþa între o glumã ºi o minciunã… mai ales în acest context.

  Sã ai un an binecuvântat în faþã!

  Mihai

 3. Mi se pare cam depasit articolul asta.

  In primul rand titlul e rau intentionat…
  In al doilea rand autorul pare dezinformat, a citit printre randuri
  In al treilea rand autorul e vizibil rau intentionat daca nu chiar invidios…

  Succes pe mai departe. Blogul acesta ar putea sa se dezvolte chiar fara a avea nevoie de umbra altora…

 4. Buna Arty,

  Depãºit de ce sau de cine?

  E bine sã te hotãrãºti: ori titlul, ori autorul este rãu intenþionat….

  E bine sã te hotãrãºti: ori autorul e dezinformat, ori autorul e rãu intenþionat… Combinarea rezultatelor, cum am învãþat la ºcoalã, duce la o multitudine de variante…

  Eu zic aºa: ne aflãm pe un spaþiu privat… nu trebuie sã te iei dupã ce scru eu… pot sã modific titlul ºi / sau conþinutul dupã trei ore. Eu nu sunt instituþia Patratosu. Nu sunt nici macar institutia Duhul Întãrâtat! Sunt un simplu om, cu o sufragerie mobilatã mai modest, în care, din când în când mai poposeºte cineva. Stau la taclale, beau o cafea, comentez ce se mai întâmplã… Nici mãcar n-am parcat vreun Mercedes în faþã :-) Nici mãcar unul third hand. Mã gândesc chiar sã pun mãcar de-o cãruþã, sã fiu ºi eu în trend, acolo…

  Acesta, la care te referi tu, nu este un articol. Este un post într-un blog. Blogul meu este de ieri un spaþiu privat. Poate conþine ficþiune. Poate conþine o deraiere a spiritului meu ludic :-) Poate conþine doar o sãmânþã de adevãr ºi restul fabulaþie, ce n-am voie sã fabulez pe blogul meu? Eu nu reprezint nici o instituþie, nici UEO, nici UBCBR, nici… Poate doar o jalnicã întrupare a unui duh întãrâtat. Atât!

  Ei, da, la urma urmei postul ãsta poate chiar sã reprezinte adevãrul gol-goluþ. ªi, da, adevãrul nu poate sã fie rãu intenþionat. Adevãrul este doar atât: adevãr. Chiar dacã uneori supãrã. La urma urmei, pe mine sã nu mã crezi decât când spun Tatãl Nostru ºi Crezul… În rest, te rog sã verifici totul la sânge. Ia doar ce-i bun. Ce nu, aruncã la gunoi. Cum aruncã fiul meu mãslinele din pizza sau alþii mazãrea din salata beuf!

  Dacã tu n-ai citit printre rânduri, o sã te prinzi la ce mã refer. Dacã nu, pierzi vremea.

  Mulþumesc de urãri. Pe mine nu mã intereseazã succesul, nici umbra altora! :-) Eu eram tot aici ºi înainte de acest post. Pe bune.

 5. Am incercat sa rasfoiesc si eu threadurile de la patratosu legate de subiectul acesta dar m-au naucit comentariile. Se pare ca a facut ceva valuri, nu-i asa?
  Am incercat sa fac abstractie de ce spuneau ceilalti – e un exercitiu interesant sa citesti doar replicile lui, salturile, inflexiunile, modul patimash in care-si promoveaza punctul de vedere. E un bun exercitiu psihologic. Totusi nu-l inteleg: oricit de mult ti-ai apara caracterul privat al blogului, ca pastor si ca profesor nu poti sa te dai in spectacol ca si un licean zdubilitic. Daca nu e mirajul publicitatii si al locului intii, atunci ce este? Ce poate determina o personalitate sa evolueze in acest mod? Nevoia de a fi popular? Ce parere ai?

 6. mai, da voi sinteti cam ofticosi! Cred ca va roade invidia ca nu-l prindeti din urma pe marius.

  mai bine ati regla tirul in alta directie. va legati de cine nu trebuie de data asta.

 7. BP dragã… ºtii ce scrie la Evanghelie?

  “ªi nu ne duce pre noi în ispitã…”

  Nu fac experienþe psihologice asupra reacþiilor nimãnui, nici mãcar ale Pãtrãþosului. N-am ‘mandat’ pentru aºa ceva. Eu unul mã mulþumesc sã constat cum stau lucrurile, sau cum se vãd ele din sufrageria mea, de lângã oiºtea cãruþei :-) Dacã-þi mai aduci aminte cum era cu vectorii la ºcoalã, când calculam rezultanta…

  Întrebarea ta din final este bunã ºi aº vrea ºi eu un rãspuns la ea. Dacã nu e mirajul publicitãþii, ce anume mai meritã provocarea de deraieri ale spiritului ludic? E o enigmã.

 8. Dragã bihorene,

  Nu vrem sã-l prindem ‘din urmã’. Am mai zis ºi o repet! :-) Alte ‘urme’ le mirosim.
  O zi bunã îþi doresc!

 9. Mihai ai dreptate cu acest articol …
  Ieri i-am trimis titlul articolului tau la ” Sunt o oaie plina de scaieti…” , si era a 19 postare .Astazi apare postarea cu cele mai …bloguri , clasamente , topuri …etc , dar postarea mea a fost stearsa ??? Fara cuvinte…tragic !

 10. Bine ai revenit Acidutule! ªi La Mulþi Ani!

  De ce nu mã mirã ce povesteºti?!!! ªtii tu, oaia se poate curãþa de scaieþi în mai multe feluri. :-)

  S’auzim de bine!

 11. Daca Patratosu induce in eroare premeditat, manat de ratiuni politice pe care numai el le poate sti, atunci putem vorbi de minciuna si adevar.

  Devreme ce nu-i pot citi gandurile, ma risc sa afirm ca este doar lipsa de consecventa rasarita din joaca de-a cuvintele. Da, este destul de trist sa te contrazici singur! (a lui, nu a ta)

 12. Well, joaca ar fi ºi mai puþin scuzabilã decât premeditarea. Gândeºte-te cã premeditarea ar fi semnul unui compromis… ceea ce nu-i un lucru nemaiîntâlnit, din pãcate. El însuºi a afirmat cã acþioneazã partizan ºi nu cred cã a glumit. Joaca de-a cuvintele ar fi semnul superficialitãþii sau a nechibzuirii… ºi fiindcã vorbim de cineva cu asemenea funcþii, roluri ºi poziþii ar fi deja un dezastru.

 13. trebuie sa recunoasteti ca Patratosu nu jigneste pe nimeni,are o dschidere f.mare ,e f.bine pus la punct cu multe lucrurui,si nu e putin lucru,e exact,face glume,dar asta nu inseamna ca minte,raspunde calm si cu multa intelepciune tuturor,
  iti face placere sa l asculti,e f.fin,e destept,
  are sarm

 14. Desi nu-i datorez mai nimic lui Patratosu, trebuie sa va spun tuturor celor care va luati de el pe acest blog ca sunteti invidiosi. Pizmasi. Va roade invidia pe ratingul lui, pe popularitatea lui, pe sarmul lui (cum foarte bine observa Miorita).
  Asta e. Mai bine recunoasteti-va pacatul invidiei si veniti-va in fire (sau nu, ca aici sunteti deja, iesiti-va din fire!).

 15. Cristi B.

  Sã înþeleg cã totuºi îi datorezi ceva Pãtrãþosului? :-)

  Well, ai ºi argumente pentru afirmaþiile tale? Cumva deþii vreun ‘pizmometru’ de ne-ai mãsurat invidia?

  M-ar fi interesat sã-þi dai cu pãrerea la ce scrie în articol. Demonstreazã tu unde greºim. Aºa, calificative de doi bani nu colecþionãm moncher. Pãstreazã-le acasã, altfel sunt tentat sã cred cã te roade ºi pe tine ceva, nu?

 16. Da, ii datorez ceva. O vorba inteleapta auzita la altii spune: Cine ma imbogateste are ascendent asupra mea.

  Cat despre argumente, nu cred ca totul trebuie argumentat. Invidia se simte, miroase, daca intelegi ce vreau sa spun.

  Cred ca se pot comenta atat articolul, cat si celelalte comentarii, gresesc cumva? Despre articol n-am altceva de spus decat ca eu fac exegeza pe alte texte. Mult mai valoroase. Si, crede-ma, Mihai, merita!!!

 17. Cristi,

  Mã uimeºti. Cum de oare emiþi judecãþi ºi verdicte fãrã un efort minim de analizã? Nu se numeºte asta prejudecatã? Stai sã înþeleg: Tu eºti un om spiritual. Studiezi doar Biblia. La restul poþi sã dai cu bota în baltã.

  La urma urmei, de ce sã mã mai uimesc? Se pare cã e la modã, chiar are ºarm aceastã metodã. Înþelegi tu ce vreau sã zic. :-)

  P.S. ªi Gigi Becali are succes la public. Crede-mã cã nu-l invidiez. Dn punctul meu de vedere, pe blogul Pãtrãþosului au început bine lucrurile, cândva, dar din motive pe care nu le cunosc, de la o vreme acolo se becalizeazã atmosfera. Cum spunea ºi un om care-i este prieten Pãtrãþosului, mai deunãzi: “Mi se apleacã pe aici”. Mie mi s-a aplecat mai demult. Vorba lui VT: “De gustibus”.

 18. Mihai, prietene, motivatia lui Marius,buna sau rea ramane de vazut, dar cred ca motivatia ta nu este corecta, in primul rand nu scriu ca pute, desi personal o simt si au mai spus-o si altii. Tot ceea ce este deschis publicului este public si aici vorbim de net, deci este clar public ca emisie. Ca reprezentare, este privat, pentru ca spun ce cred eu si nu reprezinta o institutie publica, ma reprezinta pe mine ca si abordare a problemelor, comentarii personale si nu ale celorlalti, care au drept la cuvant, ceva mai greu pt tine de priceput. Deci trebuie sa intelegi aspectele si sa nu fugaresti cititorul prin texte-se cheama manipulare. Iar daca ti se face rau -inseamna ca esti mai slab si ar trebui sa te apuci sa vinzi flori.

  Inchei aici cu ce spunea Eminescu:

  “E usor a scrie versuri, cand nimic nu ai a spune.”
  Poate vin si pe la tine dar din compasiune.

  Cat despre reclama la festivalul mult laudat de la Timisoara, de care se ocupa prietenul mult aparat, Tutac, esti incorect pt ca ai ascuns-o desi aproape as pune pariu ca stiai, este jenananta treaba-nu seamana cu nimic din ce facea Domnul Isus iar roadele vor fi pe masura. Deci sublineaza inchei si apoi continuarea, sau trebuie sa imi sterg ultimul gand?

  Nu sunt nici prieten, nici dusman cu Marius, aluatul lui este altul fie si slab, al tau este de fariseu, ceva mai grav.

 19. Mai am o problema legat de onestitatea ta.

  Pentru ce ai toate chestile statistice de pe pagina ta , daca nu urmaresti statistica? Mai trebuie sa traiesti multi ani ca sa ajungi la nivelul statistic al altora, ceea ce ma preocupa este lipsa sinceritatii la tine, vezi poate se mai poate face ceva, mici ajustari macar.

  Imi aduci aminte de proverbul: Cainii latra caravana trece.

  Esti slabut, slabut de tot si in duh ca sa nu mai vorbesc de caracter. Nu o lua altfel decat este o observatie, tu fa cum vrei, doar tu dai socoteala.

 20. Dragã Vlad,

  Domnul sã te binecuvinteze! Mulþumesc de aprecieri ºi categorisire. Se vede cã mã cunoºti bine! :-)

  Doar o vorbã sã-þi mai spun… sau mai multe.

  Nu ºtiu dacã e vorba de cât de greu de cap sunt… deºi am capul mare ºi sigur cântãreºte mult! :-) Eu unul cred cã Pavel spunea ce credea el ºi în public ºi în privat, nu avea douã mãsuri, douã feluri de a fi, douã moduri de a fi interpretat, etc. Au francezii o vorbã: “noblesse oblige”. Dacã pricepi, bine; dacã nu, hai sã vindem flori împreunã.

  Legat de festival… eu nu fac reclamã nimãnui. Însã te pripeºti din nou.

  Nu aveam de ce sã ascund cã Tuþac este între organizatori. În primul rând nu mi se pare chestia asta semnificativã pentru cititorii blogului.

  Tuþac nu mi-este prieten, chiar dacã i-am luat apãrarea pe blogul Pãtrãþosului. Vrei sau nu vrei sã crezi, am fãcut-o din principiu. Nici mãcar nu cred cã l-am întâlnit vreodata, dar sigur n-am vorbit cu el, nu am corespondat, nu ne-am telefonat, nu ne învârtim în aceleaºi cercuri…

  Apoi, o sã te minunezi câte lucruri facem noi ºi nu le fãcea Isus. Vorbm la telefon, scriem pe blog, învãþãm greaca veche, cântãm la ghitarã, bem cafea, organizãm ºcoli de varã, ne ocupãm cu seminarele ºi seminariile, publicãm cãrþi, cântãm în fanfarã, spãlãm rufele în public, umblãm cu mai multe feþe,…, astea sunt doar câteva exemple. Ajung?

  Din fericire, roadele festivalului n-or sa fie dupã credinþa ta. Odatã, cineva a venit la Spurgeon ºi i-a zis: “Frate, nu-mi place cum faci tu evanghelizare!” La care Spurgeon a replicat: “Dar dumneata cum faci evanghelizare?” “Pãi eu nu fac evanghelizare!” “Well, atunci sigur e mai bine cum fac eu decât cum faci tu!” Sã te întreb cum faci tu evanghelizare, ca sã înþeleg ce autoritate ai sã desconsideri lucrarea lui Franklin Graham? Mai multã decenþã în aprecieri nu þi-ar strica, sã ºtii.

  Last but not at least… din comitetul de organizare al Festivalului cu pricina, fac parte urmãtorii:

  Ionel Tuþac,
  Preºedintele Consiliului de Referinþã
  Otniel Bunaciu,
  Preºedintele Uniunii Baptiste
  Rivis Tipei,
  Preºedintele Uniunii Penticostale
  Virgil Achihai,
  Preºedintele Bisericilor Creºtine dupã Evanghelie
  Ioan Moldovan,
  Preºedintele Alianþei Evanghelice
  Paul Negruþ,
  Vice-preºedintele Uniunii Baptiste

  Na cã i-am deconspirat pe toþi!

  Dupã cum vezi, festivalul nu e o chestie ce þine de vreun butic al lui Tuþac… pare a fi o treabã destul de serioasã, tu ce zici?

  Dacã aceºti ºase bãrbaþi fac efortul sã reziste împreunã pe aceastã listã, eu mã gândesc cã ei au o pãrere diferitã de tine vis-a-vis de eveniment, respectiv faþã de Franklin Graham.

 21. Asocierile pe liste comune nu sunt straine neamului nostru, apoi mie nu-mi spune mare lucru aceasta lista in primul rand pt ca acesti frati mai au de lucru fiecare in dreptul lor ca bisericile de care apartin sa aiba ce marturisi lumii. Au de facut multa curatenie in ce priveste pacate concrete si sper ca Oti Bunaciu chiar daca tatal sau a fost ce a fost sa aiba curajul si sa promoveze curatirea de care are nevoie felia evanghelica din care face parte. Cat despre reclama facuta. este asa cum imi imaginam, nu-l cunosti dar il sti.

  Legat de ceea ce nu facea Domnul Isus si facem noi vad ca sti bine, acum am sa-ti spun ceea ce facea Domnul Isus si nu mai fac cei ca Mr Graham si cei ca El, nu mai vorbesc despre cat de greu vor intra bogatii in imparatie, cat de mult trebuie sa ne lepadam de noi, sa luam crucea si sa-l urmam, cum fariseii nu vor intra in imparatie si nici, mincinosii-de la taxe si impozite pana la restul, masini inscrise pe biserici si funadtatii toate pt folos mai mult decat personal, cum cei ce si-au vandut aproapele vor avea parte de partasia cu Iuda Iscarioteanul nu cu restul de Apostoli, cum continua El prin apostolul Pavel, vor avea o forma de evlavie, dar ii vor tagadui puterea-cum exact ca si tine si altii, fara putere organizand adevarate circuri in numele evanghelizarii.

  Poate pt tine este suficient sa evanghelizezi pt mine este important sa nu alerg jumatate de pamant ca sa fac un fiu al gheenei, cat despre Spurgeon, vorbea mai mult de cruce si Hristos a facut-o oricare dintre acesti grozavi, enumarati, iar la sfarsit el si biserica lui au iesit din cultul Baptist tocmai pentru compromisurile care se faceau si care sunt mai putine decat cele ce se fac astazi in majoritatea cultelor enuntate. Eu nu as avea tupeul tau sa citez pe unul care s-a distantat transant de indivizi ca tine, care confunda evanghelizarea cu enunturile si nu cu convertirea adevarata reala. Ca sa nu-ti mai spun ca nu admitea nici instrumente in biserica si bine facea pt ca spectacolul nu era scopul lui.

  Eu cred ca daca n-am ce da mai bine tac din gura, tu crezi ca este mai bine blablabla, invata macar atat de la Domnul Isus cand el vorbea erau mai multi decat va duceti voi sa vorbiti, de ce? Nu aveti nici o putere? Iar tu nu umbli in Numele Domnului esti si tu un bagator in seama, nu te supara te rog dar cred ca asta esti.

  Nu ai ce da si atunci te fofilezi pe langa cei mari. Domnul sa te mustre!

  Ai picat la testul cu Tutac, la cel cu reclama, cu statisticile care zici ca nu te intereseza, chestia cu publicul si privatul te faci ca nu pricepi, te-ai culcat pe varf de munte si dimineata te-ai trezit poet. ma iei pe mine cu doua vorbe in franceza si doau in engleza-grad serios de incultura. By the way mi amigo estoy muy desilusionado de conocerte asi que auf wiedersehen pero mejor que no.Prietenul meu fara limba romaneasca si cand treci testele de mai sus nu cele de limba cele de caracter, mai ales cel al onestitatii mai vorbim. Deci unii poate vorbesc dar ceva limbi dar au decenta sa nu jigneasca interlocutorul care poate cunoaste alte lucruri mai de folos, cultura o strica cei ca tine dupa cum credinta fatadele lucitoare. Ramai in cercetarea lui Dumnezeu si lasa laudarosia cu ce ai citit si sti tu precum si cea cu lista cu oameni “mari”, ai crezut ca tremur? Dumnezeu te cunoaste deci nu te mai ascunde dupa deget.

 22. Draga Vlad,

  Tu mai citeºti ceea ce scrii? Râvna ta pentru cine e?

  Cred cã am lucruri mai bune de fãcut decât sã cobor în suburban.

  Domnul sã te lumineze.

 23. De stiu ca nu coborati in “suburban”, numai pe la case mari, poate pica ceva. Ravna mea este pentru Cel ce-L rastigniti prin circurile cu dansuri de ursi giganti, prin spectacolul ce-l oferiti, prin luxul ce-l afisati in timp ce invatati pe saraci sa-si dea banii pt Domnul, prin fratii ce ia-ti dat la dusman ca sa va fie bine si sa va scapati pielea iar acum predicati iubirea, prin Evanghelia ce o predicati ca sa adaugati grupului si astfel sa castigati drepturi, reprezentari-Evanghelie trunchiata, rupta si dupa bunul plac. Cred ca daca asculti cuvintele Domnului Isus si ce predica si fac acestia nu trebuie sa ai multa intelpciune sa vezi ca nu seamana de loc.

  O intrebare ce veti face cu cei ce se pocaiesc? Unde ii veti invata viata noua, lepadarea de pacat, cinstea, taria de caracter, curajul, sinceritatea, in bisericile unde inca mai ocupa locuri importante cei ce si-ai vandut fratii? Crezi ca stiu ca urmatori vanduti vor fi ei? La asta sa te gandesti prietene inainte sa citezi pe altii care s-au scarbit de aceste lucruri cu mult inaintea mea, apoi poti sa deschizi gura, dar ca sa te pocaiesti.

 24. Vlad,

  Scuzã-mã dar ai ajuns sã baþi câmpii. Nu ºtiu cine îþi imaginezi cã sunt, dar rãtãceºti omule. Pentru cunoºtinþa ta, am primit pe mail ºtirea cu festivalul, pe o lista de discuþii iar în ºtire era inclus linkul cãtre site. De pe site am luat datele… nu sunt printre organizatori, nu eu mã ocup de convertiþi… n-am cum ºi n-am cui sã-i vând :-) locuiesc în Brãila, nu o sã particip la acel festival… nu mã duc la case mari… nu urmãresc sã-mi pice ceva… am din ce trãi, mulþumesc Domnului! Nu afiºez lux… maºina mea e fabricaþie 1992… încã merge…

  Tot pentru cunoºtinþa ta: aº fi fost onorat sã fiu printre organizatorii acelui eveniment.

  Faptul cã scriu despre ceva pe blog nu înseamnã cã e organizat de mine… De exemplu am scris ºi de alegerile prezidenþiale din SUA :-) Nu candidez nici acolo, nu-þi fie teamã!

  Þi-ar sta bine dacã þi-ai mai modera tirul… nu de alta, dar limba e un mãdular mic, spune Iacov… sper cã ºtii continuarea.

  Îþi doresc sã-þi gãseºti pace, fiindcã se pare cã nu ai.

 25. Sunt foarte trist si tu esti una din tulburarile mele atunci cand ma gandesc cat de partinitor esti. Informatiile de pe blog, cele date de tine te reprezinta deci nu poti sa-mi spui mie verzi si uscate. Il ataci pe Marius si dai din umeri, aduci laude unui festival si dai din umeri, il aperi principial pe Tutac si dai din umeri, apoi imi spui sa ma temperez. Tu daca ai vedea pe unul ca tine -daca spui ca nepremeditat o faci, ce ai face? Duhul din tine care te calauzeste nu-mi este strain, dar pot sa-ti spun fara intentia de a jigni, desi cred ca asa suna pt urechile tale, nu este duhul lui Hristos.

  Habar nu ai cat de regeste traiesc boierii acestui tip de evanghelie.

  O fi dansul baiat bun dar cand ai biserici de genul acesta intai iti faci curat, ordine si apoi mergi mai departe.

  Chestia cu festivalul este bine sustinuta financiar si inca nu cunosti toate sforile, dar invitatia mitropolitului trebuia sa te puna pe ganduri mai putin vesele, decat cele prezentate.

  Nu uita sunt multe lucruri care Domnul nu le-a facut si noi le facem,dar asta nu indreptateste folosirea tuturor celor nefolosite, principiul tau este complet eronat. Si pot spune numai plecand de la numele a ceea ce este acest festival, ca Domnul nu are parte acolo, poate se va folosi de rau sa scoata binele, dar asta nu scuza mijloacele si nici pe cei ce le folosesc. NU suntem circusanti ,suntem copii ai lui Dumnezeu, comportamentul, mijloacele trebuie sa fie cele adecvate cu mesajul, restul este apa de balta.

  Imi pare rau, ti-o spun fara ranchiuna, dincolo de amaraciunea in duh provocata, am parerea aceasta despre tine si te-as provoca sa te gandesti si sa te rogi, s-ar putea sa am dreptate si atunci nu esti in pozitia cea buna.

  Crezi ca, in ciuda mizeriei din bisericile noastre in ceea ce priveste pacatul, Dumnezeu se bucura de evanghelizare sau de curatire, pocainta? Raspunde pt tine la aceasta intrebare.

  Apoi raspunde la intrebarea, pacatul vanzarii de oameni poate fi ceva nesemnificativ intr-o biserica, comunitate, cult, atunci cand mergi la evanghelizare? Tu crezi ca a-ti vinde fratele la securitate este putin lucru?

  Il ataci pe Marius si te faci ca nu vezi sau chiar nu vezi pacate grosolane din jurul tau.

  Deci asta ma doare si fie ca Domnul Isus sa te mustre spre binele tau.

  Nu mai scrie cu diacritice te rog ca este foarte greu de citit, si nu te simtii obligat sa-mi raspunzi ,eu sunt un nimeni salvat de Domnul Isus.

  Am fost sincer si deschis desi, nu m-am putut bucura de aceleasi lucruri citind cele scrise de tine pe post. Nu ma tem de nimeni decat de Dumnezeu si ii respect pe cei umili care-L iubesc, in rest orice functii ar avea, sunt oameni si trebuie sa fie fiecare ceea ce cere Domnul nu ce au unii sau altii chef.

  Dumnezeu sa te cerceteze! Vlad
  Ti-am trimis-o si personal intr-un soi de ciorna dar cred ca este bine sa fie postata.Deci nu mai este nevoie sa raspunzi.

 26. Nu cred ca va apare acest post, dar incerc si aici si peste tot:

  Titlu de ziar:
  Patratosul si ai lui bat in retragere!

  Cica s-a pornit solie de la Oradea si “colonelul Marius” a trimis ravase “locotenentilor ” sai: “Fratilor, vine Lupul! Rasvaneeeee, Petyyyyyyyyyy, LogiKkkkkkkkkkkk, Vlad-uleeeeeeeeee, Elisssssssaaaaaaaaaaaaa,… , toti moldovenii mei, si voi alti “licurici care mi-ati pupat degetul de la picior zile la rand, ne retrageeeeeeeeeeem”
  E, ce sa faci, poate ca Beni asta este omul lui Iosif Ton sau al lui Dumnezeu. V-ati gandit la asta?
  Si acum, ia priviti cum un simplu “ordin” de la Marius Cruceru (barbos ca un sofer de taximetru ieftin) calmeaza un doctoras ca Rasvan (i-ati privit fatza calma si senina – ca dupa o betie de vreo cativa ani) si calmeaza pe Vlad, si pe Logik (desi nu vad nimiK logiK la tipul asta-decat poate semnul intrebarii folosit prea des)?
  Si ia uite fratili meu cum se dau astia acum ca “pasnici” si “smeriti” si “grevisti” si “binevoitori”. Observati tonul lui Marius: “Eu nu…eu am intentionat… eu as fi vrut…. cat despre mine eu indemn la calm, va rog… S-a “pocait omul” fiindca vine Lupul!

  Beni Lup, de ce nu mai intri omule pe blog ca poate oamenii vor sa te “perie” ca sa te “imbuneze”?
  Nu de alta, dar de data asta “chiar ca a venit Lupul” dar astia se credeau “cei mai.. ” si “singurii…”

  A vazut cineva scrisoarea despre care este vorba? Tare as dori sa o vedem si noi. Eu am auzit doar un fragment din ea citit de Beni Lup in fata Adunarii Comunitatii si mi se pare foarte bine fondata si nu are in ea nimic personal impotriva nimanui – o sesizare la adresa Uniunii – fiindca Uniunea a fost terfelita de “licurici”

  Parca Patratosu nu mai are asa colturi – este instabil ca i se duce “baza mare a patratului”.
  Rasvan si-a pierdut “bisturiul” sau a cazut pe ganduri – ramai pe ganduri frate, ca omul tau Marius nu “e atat de Papa” cum credeai – e si el om.

  Beni Lup a cerut sa va opriti si nu ati vrut, ba l-ati batjocorit fara sa il cunoasteti. Acum ati vazut ca omul este serios? Nu a vrut sa dea scrisoarea nimanui decat celor din Consiliul Uniunii. Apreciez aceasta pozitie.
  Asteptam vesti imbucuratoare: pocainta ar fi cea mai buna veste!
  Sa auzim numai de bine!
  Azi in timisoara, maine in toata tara! Exista Dumnezeu, Exista Dumnezeu!

 27. de la Timisoara
  spuneti numele,daca zici ca nu-ti place minciuna…
  asa e corect..
  Poti spune cevrei,dar numai de lasitate nu l poti acuza pe Patratosu,
  apoi daca nu esti las,de ce nu l-ai abosdat direct?
  Cine crezi ca se sperie de Beni..ne acuzi pe toti,,,virbesti vulgar…degetul de la picior
  Tu chiar nu_l ai pe Dumnezeu?
  Cui crezi ca ii e frica de oameni?
  ai si tu “pe cine apara”in cei care au vandut?
  nu-i para .roaga-te si posteste ptr.ei,caci au facut kucruri nedemne de uncaracter lumec,nu crestin..
  Crezi ca Te joci cu ceea Ce Domnul vrut sa scoata la iveala ,din pricina mandriei…crezi ca ai facut o postare de nota zece?
  Hai sa fim seriosi,nu ai cavalerismul lui Marius,nici trairea lyui,nci onestitatea lui,
  pai numai faptul ca te ascunzi dupa,deget…pe cine aperi?
  Adeavrul ?
  sauMinciuna!
  Daca Marius a cerut temperarea a cerut-o intotdeauna, nu acuma si nu de frica cuiva,
  ori esti prea naiv ,ori habar nu ai ca tragi concluzii cand citesti..
  o iaca ca tare m-ai speriat,,,
  Mai frate draga,daca cumva esti…Inapoi la Lege si la Marturie,tu poti sa te pocaiesti?iti bati joc de Razvan,ptr.ca stii ca nu-ti va rasounde,ce dumnezeu ai ,ca poti s ate legi de fizicul unui frate”doar Domnul este Cel ce ne-a creat”
  Urat om la caracter esti,halal pocainta…
  esti aparatorul celor ce-si bat joc de fratI?
  ai auzit la Patratosu asa o exprimare vreodata di partea lui?

 28. De la timisoara,”toti moldovenii mei..cei care i-au pupat degetul… “mi-este rusine sa ma exprim la fel,Domnul sa te cerceteze” ca nu cred ca L-ai cunoscut vreodata…
  sa te pocaiesti ,omule ca ai mare nevoie de schimbarea caracterului..
  sa ne fereasca Domnul sa avem asa oameni vulgari in toata tara

 29. de la timisoara
  spui “barbos ca un taximetrist ieftin..
  nu exista taxiuri mai ieftine ,sau mai scumpe, sau
  nici asta nu stiai,
  ca la jigniri esti as,
  e clar cu cine “colaborezi”
  Vezi poza de pe Vindecatoru,
  Marius nu are barba,
  ca si cand asta ar fi avut vreo importanta,
  dar cel mai urat lucru si josnic e sa se lege cineva de fizicul fapturii lui Dumnezeu,
  nu ajungi tu pana la caracterul lui Razvan,din nefericire,
  ai o sansa ,sa ti para tare rau ,sa-ti ceri iertare si sa te pocaiesti cu adevarat.
  dar jignirile astea demne de o “tata de mahala” spun multe despre cine scrie.vai si amar,,,
  oare chiar crezi ca Dumnezeu vrea astfel de “barbati”?
  …nu are rost sa-ti spun mai mult..poate ca o sa te pocaiesti si atunci..mai vorbim,
  pana atunci …

 30. miorita, nu te necaji, pt mine este o incurajare, inseamna ca ce s-a facut a fost de folos.
  Cand unul ca acesta te musca si te latra (sper sa nu se supere cateaua mea, uneori jignim si animalele-mult mai fidele, recunoscatoare decat noi oamenii), ai ajuns unde trebuie, oameni ca acestia striga mai tare decat cuvintele lor, de fapt indirect si fara voia lor iti lauda lucrarea.

  Sa te preocupi atunci cand un om serios te mustra, in rest Dumnezeu sa-i mustre si pe mihai si pe beni si pe acesta si cei ce traiesc astfel, sa-i duca spre mantuire si ceea ce este frumos.
  Cu drag Vlad, cel ce nu se teme nici de caini ,nici de lupi , ci doar de Dumnezeu.

 31. Dragii mei,

  Vãd cã se încing spiritele ºi, chipurile, în “Numele Domnului” vã aruncaþi unii altora tot felul de epitete.

  Eu mi-am propus sã nu cenzurez comentariile pe blog decât în situaþii extreme. Vã rog sã nu împingeþi situaþia la un asemenea extrem, fiindcã nu va avea de suferit decât comunicarea.

  Încercaþi sã discutaþi idei ºi nu sã catalogaþi pe ceilalþi cu epitete, care mai de care mai pãtrãþoase (na cã iar mã leg de fratele…), fiindcã nu ãsta este scopul.

  Dacã totuºi simþiþi nevoia sã vã descãrcaþi de energii negative. adresaþi-mi mie aceste epitete. Am pielea tãbãcitã :-) ºi învãþ sã întorc obrazul, aºa cã veþi avea spaþiu mai mare de luat în obiectiv…

  Fiþi binecuvântaþi!

 32. cand ne-a facut-o cu stirea aia, ma gandeam sa scriu o replica de felul asta. apoi, m-am razgandit…

  Dupa cateva luni l-am auzit predicand in Baia Mare la o conferinta pentru tineri. Se vede ca este un om care stie multe, are o retorica buna, deci e un bun predicator. Atunci, explicatia lui, din timpul predicii era:

  “am observat ca daca abordez un subiect de scandal, se face mare valva pe blogul meu, semn ca oamenii iubesc scandalul si se aduna la scandal” si apoi a continuat sa explice degradarea oamenilor care intretin scandalul la el pe blog.

  Atunci am fost trist… adica, sa minti cu atata naturalete de la amvon e semn ca ceva rau s-a intamplat cu constiinta lui, ori ca a lut-o pe ulei si nu mai judeca ce spune.

  Cum adica oamenilor le place scandalul? Oare nu el este cel care posteaza subiecte scandaloase? Oamenii vin acolo pentru ca el genereaza subiecte controversate, nu cititorii. Deci, lui ii place in primul rand scandalul…
  oricum, e mai comod de prins matza moarta de coada si de aruncat peste gardul vecinului. sa faca el ce stie cu ea.

  Dumnezeu sa ne aiba in paza pe toti.

 33. am ajuns la comentariul lui vlad.l .si iar ma uimesc cit de rai pot fi evanghelicii pe bloguri,expresia nu imi apartine,e a unui altnonconformist,danut m,scriu cu litere mici ca sa fiu de,,bon ton”cu micimea exprimarii lui vlad l
  in calitate de persoana publica,pot sa-ti spun,frate vlad da iti lipsesc ,evident ,cei 7 ani de acsa .
  si,ca sa iti vina oleaca de rusine la trimbitata ta elevatie,vreau sa te sigur ca nu l-am vazut niciodata nici pe mihai,nici nu stiu ce denominatie are,il vad doar in poza aia mica,de pe blog.
  dar,nici nu ii iau apararea lui mihai ,ci al oricarui frate sau sora,care are curajul sa-si exprime opinia pe un blog.
  e dreptul fiecaruia la replica,o garanteaza normele UE.
  dar,cu respect ,ca de dragoste crestina nici nu poate fi vorba.
  mentionez ca nu sint nici macar teolog,desi am o dubla licenta,laica si teologica si un master in teologie,asta nu ca sa ma laud,cum le place unora,mari comentatori si traducatori de texte vechi.dar,paralizati la cele noi,ardente.
  il admir din nou pe mihai,politetea,pozitia echilibrata,respectuoasa,evanghelica.
  nu stiu ce studii are mihai,dar,daca mai traieste,ii transmit felicitarile mele mamicii care l-a crescul astfel.si,daca este casatorit,ce zile albe trebuie sa aiba acea regina,chiar daca,cum ,modest afirma,nu are un mercedes 3 hand,nici o vila cu 10 camere ,unde sa nu incapa nici un copil al fratelui poor lazarus.,usier la biserica parvenitilor,sic!
  ferice de biserica in care slujeste,de cei care ii sint apropiati.
  cit despre ,tine,vlad,inainte de a face comentarii,iti recomand,parinteste,sint intre anii40-50 ca virsta,o carte:o am in fata,e deosebita.daca teologia nu iti asigura suma necesara,suna-ma sa te ajut,merita sa ai si tu o sansa de a intra in europa.revenim:;cartea se numeste..Codul bunelor maniere astazi”editura Humanitas practic”autor Aurelia Marinescu,aparuta la Humanitas 1995.O POTI DA SI MAMEI TALE,POATE MAI ARE COPII ,MACAR ACESTIA SA NU SE MAI FACA DE RUSINE PE BLOGURI.DACA VREI SA MA CUNOSTI,POATE CINEVA SE VA MILOSTIVI DE TINE SA AI ONOAREA,IAR EU,NESANSA.
  TE ASIGUR CA TE VOI PUNE PE LISTA DE RUGACIUNE,IN FOND SI IUDA TREBUIE SA FIE PRINTRE UCENICI,are o misiune istorica.Doamne ajuta,ai mila de cei saraci in duh si ratiune,ca multa minte mai ai de impartit din rezervele strategice pentru vremuri de bejenie.

 34. ceva mai multa dragoste pe bloguri ,nu strica ,il iubim pe mihai si pe mihai c,pe draguta miorita,ce mai ,nu va cunosc,dar va indragesc si ,nu uita,vlad. l.noi te iubim si o sa facem un lant de rugaciune pentru tine.
  Sint sincer ingrijorat de tine,cred ca esti bine intentionat,dar ai rani vechi,necicatrizate sau cicatrizate defectuos sau inca supurind.
  poate esti prea obosit,ia o pauza.
  poate bei prea multa cafea,te agita.incearca apa minerala,ajuta acum,vara.consuma fructe,ai nevoie de vitamine.daca te-a parasit cineva drag,aminteste-ti ca nimeni nu e de neinlocuit.daca nu iti e recunoscuta lucrarea in biserica.aminteste-ti ca nu l-au pretuit nici pe domnul tau.cred ca esti valoros,dar nu ai fost inca ,pina acum iubit cu adevarat,.ca urmare sentimentul iubirii iti este necunoscut,rezervele tale emotionale sint epuizate.sincer,ia o pauza,inclusiv pe bloguri.te mai pot ajuta cu ceva.sa crezi ca te iubesc.voi fi deschis totdeana celui care are mai multa nevoie de ajutorul meu.mergi in pace,suflet…blind,poate vei fi cindva.ca moise.

 35. Draga “aicloei”(de unde gasiti numele astea fantastice?),
  Sa fii iubit! In rest palavrageala si intuitia ta semnata atat de responsabil ma duce cu gandul la ghicitori si vorbitori din stele. Daca ai Duhul lui Hristos renunti la meseria de roman sinonima cu aflatul in treaba si vorbitul in oglinda si ne spui ce iti descopera Dumenezeu, asta ca tot ai liste de rugaciune.
  Nu m-am despartit de nimeni si sunt multumitor lui Dumnezeu pt unul din harurile facute prin daruirea unei sotii minunate si a carei dragoste o simt si cand simtirile ma lasa o vad, iar cand ma lasa si vederile, imi aduce aminte Dumnezeu.
  Deci incercarile tale au dat gres, poate data viitoare ai mai mult noroc, oricum eu nu-ti recomand sa mai incerci, mai degraba sa mai dai pe la Domnul, doar sa asculti ca dupa prea lungi liste, oboseala te rapune si este greu sa mai asculti.

  Sunt pe urmele lui Moise, desi ” la coada calului”, ceva mai mecanizat dar cu nevoia de sprijin din partea Domnului dincolo de fiare(Fe) si propria putere. Ma pot conecta, deocamdata, mai rar la internet dar asta imi da posibilitatea judecatii tihnite in ce priveste retrospectiva, concluzia este din pacate una trista: bisericile seamana din ce in ce mai mult cu Parlamentul, unii mai presus de “lege” si coruptie pe toate fronturile, “vointa politica” de rezolvare lipseste in cele mai importante probleme.
  Cat despre cartulia ta bunul simt, ma bucur ca din 1995 de la aparitia ei incoace ai putut asimila asa de mult. Poate ajungi la capitolul “Superioritatii jenante a celui ce da lectii si este incapabil sa-si asume responsabilitatea celor spuse, i se raspunde trist si sec:”dragostea si intelepciunea” ta imi sunt de ajuns.

  Te astept la un dialog al inimii sincere nu la unul al ghicitorului prins in offside, asta ca tot ne spunem crestini.
  Cu drag al tau “Greuceanu”.
  PS. Fratele meu are mai mult bun simt decat tine si mi-ar fi jena sa-i recomand cartea spunandu-i cine mi-a recomandat-o. Il cunosti pe fratele meu? Ti-a facut Domnul vreo descoperire cu privire la el in “grupul tau de rugaciune”? Este interesant sa te iei de mama si fratele cuiva, sa fie asta lipsa de cel mai elementar bun simt? N-am citit cartea dar sper ca autoarea asa ar cataloga gestul tau.
  Ramai cu bine inspre mai mult inaintea lui Dumnezeu.

 36. am impresia ca vlad tocmai a inghitit o gura de acid sulfuric,e acidut tare. Se pare ca in grupul lui de rugaciune se practica o credinta nervoasa.
  Vad ca toti comentatorii l-au cam marginalizat pe vladut,oare toti sa fie neinspirati si numai vlad sa fie o voce profetica?
  Nu ma pot abtine sa nu remarc cita rautate poate fi pe unele bloguri.
  Bine ca nu bloguiesc.
  Mi-ar trebui o caldare de lesie sa neutralizez aciditatea unora.
  Ma ierti,frate,nu vreau sa te supar,oricum nu te cunosc.
  Nu vad de ce te superi ca unii nu isi asuma identitatea ,cita vreme nici tu nu ai curajul sa ne spui care e numele real al unui duh atit de intaritat.

 37. Oare toti gresesc si numai vlad are dreptate?Evident este tonul potrivit al comentatorilor si iritarea lui vlad.
  Oare nervii lui sa vina de la Duhul S fint?

 38. DA,Isus are rabdare cu noi,pina VOM DEVENI FRATI ADEVARATI.
  Acum sintem frati vitregi,unii din noi.
  DAR,cind ne naste El din nou ,o sa fim si noi frati adevarati,da.

 39. Draga Rodica, uneori acidul are un rol pe care tu il ignori, curata rugina (acid fosforic), da gust mancarii (otetul)samd. Biserica pamanteasca a intrat intr-un regres jenant, mizerabil, lucru descoperit de oameni ai lui Dumnezeu (A.W.Tozer, W.Wiersbe si mai frumos decat ei Apostolul Pavel), nu de mine amaratul (Vlad. Biserica adevarata, Trupul Domnului Isus este in suferinta, suferinta care in mica parte devine si a mea. Imi pare rau daca iti place sa
  privesti lucrurile atat de dulceag, “fratesc”. Patratosul-cu toate slabiciunile lui merita respectul celor mai multi dintre cei care-si zic frati, nu de alta dar ipocrizia asta cu “dati cu mizerii in el ca este duhovniceste” si toti cei ce nu sunt de acord, fie ei si singuri cum iti place sa ma vezi ” sunt foarte duhuiti de baubau”.
  Sa ne intoarcem la Dumnezeul Cel Adevarat nu la inchipuirile noastre despre El, la circul ambulant in care am ajuns sa jucam atat de patetic si sa avem obraznicia sa numim aceasta evanghelizare si lucrare sfanta. Se mai satura si Dumnezeu de ipocrizie, nu crezi? O sarutare sfanta si Domnul sa ne mai rabde! Cu drag, Vlad L.

 40. Multu pentru sarutare,chiar aveam nevoie azi,de cind haladuiesc pe bloguri si nu m-a repe[a]rat nimeni.
  Doar tu,fratioare,sic!.
  Nu te tot supara,frate.
  Judecata dreapta e a DOMNULUI.
  SINT O FANA Patratosu.
  Dar nu concep strigate si pumni pe bloguri.
  Indiferent de cartile de bune moravuri,un crestin nu jigneste.
  Vlad,te-am intilnit pe alte bloguri,poti mai mult,cu certitudine.
  Mai mult decit paruiala cu toti de aici.
  INCEARCA.Decit o palma,mai bine o sal[r]utare sacra,e mai dulce…

 41. Draga Rodica, daca ai sti ce scarba m-a cuprins de mizeria in care ne tot balacim fara nicio jena in toata goliciunea si mizeria scoartoasa deja. Suntem ca cei din politica, niste “baroni” nerusinati ai nesimtirii duhovnicesti in sens strict.
  Ai avut vreodata senzatie de greata reala din cauza celor ce vezi si auzi? Sunt convins ca orice are o limita iar unii o intrec de departe.
  Eu nu sunt fun “Patratosu”, il iubesc, un pic, pe Marius, ca frate, ca om si ca unul chinuitor de sine inspre Adevar, restul… Dumnezeu Il cunoaste mai bine.

  O sarutare sfanta, din toata inima si cu un oftat in piept. Domnul sa te lamureasca! Cu drag Vlad L.

 42. Draga Vlad,
  Insist sa nu te mai ambalezi ca o petarda.
  Nu merita.
  Si sint fan vindecatoru , Savatie BASTOVOI,ioskap.adamaica,duh intaritat,alergatorul cu faclie,adsalu,,shalom,camix,anaayana,persona si mdc,N.STEINHARDT.
  Asta ca sincretismul si ecumenismul sa fie reprezentate proportional.Si ortodoxia,logic sa-si spuna cuvintul.

  Era sa uit de Dancos,ANDREI BADIN,BARZILAIENDAN.
  E BINE SA CITESTI de toate pentru toti.
  Spre a fi echidistant si cit de cit obiectiv.
  Te compar cu Boanerghes.
  Dar poti deveni PETROS ori un stralucit apostol al iubirii.
  Daca vrei.
  S-auzim de bine.
  Mai ai salutari pauline cu schimbarea de paradigma aferenta=,,r’ sau ,,l”in ,,sal[r]u tare”?

 43. Pax, lipseste unul singur din lista ta: Isus Hristos, intr-o zi sper sa-L poti cuprinde in “mierea poliflora” dar nu la rubrica “amalgam”, ci la Capetenia credintei.
  A fi fanul unor oameni denota o slabiciune: lipsa cautarii si sedimentarii adevarului si dincolo de aceasta denota o lipsa de maturitate prin partdismul specific. Iti recomand cu caldura sursa Isus Hristos si atunci Acesta nu va mai fi doar o alta floare, nici macar polenul altor flori, va fi totul totului, atunci nu vei mai renunta la El in functie de cat de colorta este ideea cuiva sau chiar fata celui ce o enunta.
  Sa fie Isus in tine si in cei ce-i enumeri, atunci va fi mai frumos si Vlad nu va mai avea ce spune.
  O sarutare sfanta.

  De ce o fi facut Dumnezeu tunetul? Poate sa ne aduca aminte de ceea ce va veni si nu va fi chiar vesel: Judecata lui Dumnezeu care sta sa inceapa de la casa Lui. Chestie pe care nu o gasesti pe prea multe bloguri.

 44. Bine,Vlad,ma refeream la bloguri.
  Sigur ca si blogurile spun ceva despre Isus.
  In fond pe El Il cautam,nu?
  Acum ,amalgamul imi place.
  Daca ai filtru bun in Scripturi poti citi aproape orice.
  Uite,am citit si Scriptura de citeva ori.
  Altfel nu m-as avinta sa citesc bloguri mai largi in vederi.
  Am fost si eu sectara multa vreme.
  Nu merita sa te razboiesti cu opozitia.
  Domnul stie prea bine care sint ai Lui.
  Sa ai bucurie si pace in inima ta,draga Vlad.
  Tot apreciez mai mult susurul blind si subtire decit tunetul.
  O sarutare sfinta,
  cu respect,
  pax

 45. Excelent articol, bine scris, e timpul sa-i demascam pe cei care in viata profesionala (lucrare?) fac una iar in viata privata (treaba mea) faca alta. E si cazul lui Cruceru, care se crede redactor la un fel de CLICK crestin, parca l-ar fi ales cineva. Tot el pledeaza pentru a nu purta cravata, dar eu i-am adresat o intrebare la care inca astept raspuns: De ce sa porti mustata? …

  1. Da, tre’ sa iei cu o gramada de sare si zeama de lamaie articolul respectiv, fiindca pe langa chestii adevarate are si o gramada de dezinformari, incepand cu titlul mincinos… Cand a fost MC vicepresedintele Uniunii Baptiste? Nu prea agreez jurnalismul care se bazeaza pe principiul “scopul scuza mijloacele”…

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.