Biserica-vagon, biserica-barcã, Rock the River ºi Turneul Cireºarii Sud

rocktheriver

Sãptãmâna aceasta am fost provocat sã mã gândesc mai mult la mijloacele creative de transmitere a Evangheliei. Personal cred cã noi creºtinii suntem în general cotropiþi de un sentiment de suficienþã ºi ni se pare cã facem tot ce trebuie ca lumea sã fie mântuitã, iar dacã nu se întâmplã treaba asta, probabil e din cauzã cã Dumnezeu nu-ºi face suficient partea Lui. Oare aºa sã fie?

Am citit deunãzi, în Gardianul, despre strategia Bisericii Ortodoxe Ruse de reîncreºtinare a ruºilor. Apropo… uite cã ruºii vorbesc despre reîncreºtinare, deci nu se îmbatã cu apã rece precum ortodocºii noºtri care ne streseazã cu sintagma “poporul român s-a nãscut creºtin”, fãrã a menþiona cã, din cauze pe care nu le discut acum, totuºi el  “moare în întuneric!”

“Biserica-vagon ºi biserica-barcã, mijloacele prin care se recreºtineazã ruºii in mileniul III” titreazã deci Gardianul. Astfel, se precizeazã cã biserica rusã dispune de vagoane de tren transformate în biserici. Aceste biserici mobile au ca misiune atragerea la credinþã a cetãþenilor din localitãþile îndepãrtate care nu dispun de un lãcaº de cult. Biserica mobilã, un proiect de parteneriat între Calea Ferata din Sahalin ºi Eparhia Sahalinului de Sud, se va opri pentru doua-trei zile în staþiile acelor localitãþi în care nu existã biserici. «Un astfel de vagon-bisericã a apãrut pentru prima data în Sahalin. Datoritã proiectului nostru, oamenii care n-au avut posibilitatea sã frecventeze slujbele bisericii vor putea acum sã se apropie de Dumnezeu, fãrã a se mai simþi rupþi de valorile morale ale Bisericii», a declarat Episcopul Daniil. O parte din spaþiul vagonului este ocupat de bucãtãrie ºi cupeu pentru slujitorii bisericii, restul spaþiului este al bisericii propriu-zise. Potrivit Serviciului de Presã al Patriarhiei Ruse, majoritatea filialelor Companiei “Cãile Ferate ale Rusiei” dispun de astfel de vagoane, în componenþa trenurilor mãrfare ºi de pasageri.

pustanÎn vastul proiect de recreºtinare a ruºilor, dezvoltat în ultimii ani de Patriarhia Moscovei, precum ºi la iniþiativa unor preoþi misionari, au fost realizate chiar ºi biserici-bãrci, care ajung în satele risipite pe malurile îndepãrtate ale râurilor din tundrã.

De cealaltã parte a oceanului, în Statele Unite, The Billy Graham Evangelistic Association plãnuieºte de acum înainte sã organizeze în fiecare an un turneu Rock the River pentru a evangheliza tineretul amercan, asta dupã evaluarea  succesului avut cu turneul din acest an, de-a lungul fluviului Mississippi, la care au participat peste 113.000 de tineri din 4 oraºe: Baton Rouge, St. Louis, Davenport ºi Minneapolis.

Rock the River aduce împreunã unele dintre cele mai îndrãgite formaþii rock, hip-hop ºi rap creºtine într-un concert unde, la final, predicã Franklin Graham.  Mai multe detalii puteþi citi aici. Deci o barcã mai mare, pentru tinerii amercani!

În fine, pe plaiurile noastre mioritice, tocmai s-a încheiat Turneul Cireºarii Sud organizat de Vladimir Pustan. Am participat miercuri la penultimul eveniment din cadrul acestui turneu, anume cel de la Brãila. A fost o întâlnire plãcutã, o muzicã bunã ºi un mesaj dinamic ºi clar. Totuºi m-am aºteptat la ceva mai orientat pe tineri, în mod special pe tinerii care trebuie încreºtinaþi, fiindcã n-au fost niciodatã creºtini. În sala Clubului “Progresul” unde s-a desfãºurat întâlnirea a fost epidemie de batice ºi, intimidaþi probabil, cei cãrora le era destinat mesajul au rãmas sã joace biliard afarã. Mã întreb oare când vom vedea “vagoane” ºi “bãrci” croite sã navigheze spre inima lor?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.