Facebook
d'ale crestinismului

Biserica ºi TIC

O nouã iniþiativã ce þinteºte folosirea tehnologiei de ultimã orã! Este vorba de biserica romano-catolicã din Polonia care va lansa propria reþea de telefonie mobilã “creºtinã”, la începutul toamnei. Utilizatorii reþelei vor primi prin SMS pasaje din Biblie, rugãciuni ºi ‘Sfantul zilei’, dar ºi ultimele noutãþi despre Biserica Catolicã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: