BIG pregãteºte douã conferinþe de impact pentru 2010, având ca invitaþi pe Ravi Zacharias ºi Philip Yancey

yanceyDupã ce, începând cu anul 2005, pe platforma BIG Impact au conferenþiat în România personalitãþi ale lumii evanghelice cum ar fi Andy Stanley, Joseph Stowell, James McDonald, Josh McDowell, Bill Hybels respectiv Stuart ºi Jill Briscoe, anul viitor alte douã mari personalitãþi vor onora invitaþia fundaþiei “Biserici cu Impact Global” de a conferenþia în þara noastrã.

Prima conferinþã se va desfãºura la Sinaia în ultima sãptãmânã din aprilie ºi va avea ca invitat pe Ravi Zacharias, cunoscutul apologet creºtin, iar cea de-a doua va fi organizatã în ultima sãptãmânã din octombrie 2010, într-o locaþie care va fi ulterior anunþatã, de data aceasta având ca vorbitor principal pe Philip Yancey.

Amintim aici cã Philip Yancey este unul dintre cei mai apreciaþi scriitori creºtini contemporani, cãrþile sale fiind vândute în peste 14 milioane de exemplare în întreaga lume. Yancey este editorialist al prestigioasei reviste Christianity Today ºi membru al bordului editorial al revistei Books & Culture, fiind bine cunoscut publicului românesc datoritã faptului cã mai multe dintre cãrþile lui au vãzut lumina tiparului ºi în limba românã.

Pânã la momentul actual cele douã evenimente se anunþã ca fiind cu adevãrat de top pentru publicul evanghelic românesc în anul care se apropie. Mai multe detalii despre organizarea lor vor fi publicate la timpul potrivit pe situl BIG Impact.

2 thoughts on “BIG pregãteºte douã conferinþe de impact pentru 2010, având ca invitaþi pe Ravi Zacharias ºi Philip Yancey”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.