Bible Text WordPress Plugin

Astãzi am gãsit un plugin de WP extrem de drãguþ… mai ales cã oferã ceva ºi vorbitorilor de limba românã, în speþã bloggerilor. Este vorba de Bible Text, un plugin care se poate descãrca de aici. Ce face acest plugin? E simplu, la inserarea unui “shortcode”, automat introduce un pasaj biblic ales, folosind versiunea favoritã a textului biblic. Vestea bunã este cã printre multele versiuni oferite, se aflã ºi versiunea Cornilescu.

Mai jos este proba din Evanghelia dupã Ioan, întâi folosind Cornilescu apoi Vulgata (latinã) ºi NET Bible (englezã) – e drept cã la mine nu vrea sã afiºeze corect diacriticile româneºti dar cred cã se poate rezolva problema:

[bible passage=”John 1:5″ version=”cornilescu”]

[bible passage=”John 1:5″ version=”vulgate”]

[bible passage=”John 1:5″ version=”net”]

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.