Bãieþii de la The Marker au “marcat” Cerbul de Argint

marker1O ºtire care presimt cã mai degrabã va întrista mediul evanghelic românesc (cârcotaºii ºtiu de ce…), este aceea cã bãieþii de la trupa The Marker au realizat o performanþã notabilã, cucerind Cerbul de Argint, în acest fel infirmând predicþii precum cele ale Pãtrãþosului cum cã în mediul evanghelic nu existã valoare printre muzicieni, cu referire la muzica asta mai zgomotoasã, evident, :-)  fiindcã nimeni n-a obþinut rezultate notabile. Na cã acum s-au obþinut ºi rezultate, dar mã aºtept în continuare la contestaþii superspiritualiste de la tot felul de contestatari.

Felicitãri trupei The Marker ºi sper sã auzim veºti bune în continuare de la ei! Evident, le doresc sã nu îi ia valul din cauza succesului repurtat, dar nici sã nu se amãrascã prea mult din cauza incapacitãþii coreligionarilor de a-i accepta pe ei, muzica lor, freaza lor, jocul de scenã ºi, Dumnezeu ºtie ce alte lucruri or sã li se mai reproºeze, darãmite ce sã mai vorbesc de incapacitatea de a se bucura pentru succesul lor. Domnul cu mila!

Cine sunt cei de la The Marker? Iatã ce gãsim pe situl casei de discuri ROTON, care reprezintã aceastã trupã:

“The Marker înseamnã Paul Mates ºi Andrei Prodan, cãrora li s-au alãturat Octav Capotã ºi Claudiu Ursache. Trupa a luat fiinþã în ianuarie 2008, iar pânã în mai 2008 Paul stabileºte forma finalã a versurilor pentru primele patru melodii interpretate în limba englezã.

Bãieþii au trecut de preselecþia pentru ediþia din acest an a ‘Cerbului de Aur’ ºi vor reprezenta România în septembrie la Braºov. Cele douã piese cu care s-au calificat la Cerb, ‘YahWeh’ – o melodie ritmatã, ºi o baladã superbã, ‘If you didn’t love me’, cu care Paul a impresionat juriul cu vocea lui, au fost cele douã bilete cãtre celebritate pe care bãieþii au mizat si care s-au dovedit câºtigãtoare. Pofta de viaþã, plãcerea cu care cântã pe scenã s-au vãzut, lucru remarcat ºi de toþi cei din juriu printre care Marian Ionescu, Gabriel Cotabiþã, Andrei Tudor, Paula Seling, Titus Munteanu, Andrei Kerestely ºi alþii.

‘Au fost foarte buni, pe primul loc la tot, la atitudine, la interpretare. Sunt speranþa pentru noul gen de muzicã din România’, a declarat Gabriel Cotabiþã, impresionat de performanþa bãieþilor la preselecþia pentru ‘Cerbul de Aur’.”

Dupã cum semnaleazã situl muzica.ro, prestaþia trupei The Marker la Cerb a fost una onorantã, în ciuda tinereþii lor. Se precizeazã cã:

“Cele douã piese pe care le-au interpretat, “YahWeh” si “If you didn’t love me”, s-au bucurat de aprecierea publicului, trupa fiind aplaudatã la scena deschisã de cãtre cei prezenþi în Piaþa Sfatului din Braºov.

Aºa cum ºi Paul Mates, liderul trupei, a spus, adresându-se publicului, sunt primii braºoveni care urcã pe scenã pentru a reprezenta România la Cerbul de Aur. Faptul cã s-au pregãtit intens pentru aceastã participare a fost demonstrat ºi de reprezentaþia scenicã impecabilã, care a dublat ºi a adãugat un plus de valoare interpretãrii celor 4 bãieþi.

Deºi foarte tineri, au dovedit cã pasiunea lor pentru muzicã s-a transformat în performanþã.

Dacã “YahWeh” a fost demonstraþia de forþã a muzicii lor, susþinutã scenic ºi de gestul rotirii chitãrii fãcut de Paul, asemeni unor chitariºti celebri, ‘If you didn’t love me’, balada pe care publicul a fredonat-o împreunã cu The Marker, a dovedit sensibilitatea bãieþilor.”

Mai multe despre aceastã formaþie puteþi gãsi aici.

Aºadar, se pare cã existã toate premizele sã mai auzim de aceºti bãieþi. Sper, din toatã inima, sã auzim de bine, fiindcã de cârcoteli m-am alergizat deja! Încã o datã: Bravo The Marker!

2 thoughts on “Bãieþii de la The Marker au “marcat” Cerbul de Argint”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.