Category

Dilema lui Ioan T.Morar: “Cînd ne-a condus pe noi Regele Pop?”

oprescuPlecând de la ideea stupidã a municipalitãþii bucureºtene de a boteza o alee cu numele lui Michael Jackson, simpaticul Ioan T.Morar plaseazã o întrebare dilematicã pe blogul sãu de caþavenc: “Când ne-a condus pe noi Regele Pop?” specificând:

“Asta mai lipsea Bucureºtiului, Aleea Michael Jackson, numit, deja, prin articole de tot felul, Regele Pop. Pop ºi mai cum? Ion? Gheorghe? Mihai? Majestatea Sa domnul Pop s-a trezit cu o onoare de care mulþi români, mai importanþi pentru þara asta decît cîntãreþul american,  nu au avut parte. De pildã, Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca nu se bucurã de aceastã cinste.”

Amintesc cã la “evenimentul” menþionat, primarul Sorin Oprescu a anunþat oficial cã aleea ce porneºte din dreptul Arcului de Triumf ºi pânã în centrul parcului Herãstrãu, însumând peste 300 de metri, va purta numele Michael Jackson. Oprescu a mai dezvelit ºi o piatrã de marmurã ce va trona în parc, piatra fiind inscripþionatã cu „His music will live forever! Michael Jackson 29 august 1958 – 25 iunie 2009”.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.