Category

Când cresc mare vreau sã devin un oficial corupt…

Eram în clasa a patra ºi “tovarãºa” ne-a întrebat ce vrem sã ne facem când o sã creºtem mari… ªugubãþ, i-am spus colegului de bancã la ureche: “eu vreau sã mã fac mare scofalã!”… Imediat, crezând cã ºi învãþãtoarea se va amuza, colegul meu, care pânã la urmã a ajuns miliþian, :-) sectorist la Snagov, a spus în gura mare: “Tovarãºa învãþãtoare, Mihai vrea sã se facã mare scofalã!” Numai eu ºtiu cum am ieºit din treaba asta!

Uite cã în ziua de azi, dupã cum citim prin presã, o copilã din China îºi doreºte sã îngroaºe tagma oficialilor corupþi din acea þarã, pe motiv cã aceºtia primesc multe cadouri ºi, nu-i aºa, ce copil nu-ºi doreºte sã primeascã cadouri?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.