Facebook

Adeste Fidelis

În ceas de celebrare, când lumea încremenitã priveºte, chiar neînþelegând ce se întâmplã, la întruparea Fiului lui Dumnezeu, îmi iau un plãcut rãgaz pentru a vã ura celor ce poposiþi pe aceastã paginã, un Crãciun autentic care sã aducã plus valoare trãirii voastre în umbra Celui care a murit pentru ca noi sã trãim. Mai…

Ce mai mâncãm mâine?

În seara asta am avut la cinã doi prieteni dragi… ºi pentru prietenii cei mai buni, obiºnuiesc sã fac personal pe bucãtarul. Ei…, ori au fost flãmânzi sãracii, ori le-a plãcut ce le-am gãtit, fiindcã au mâncat fãrã fasoane, deºi eu gãtesc cam picant. Dupã cinã, au plecat musafirii ºi am zis sã mai rãsfoiesc…

Nu doar HotView ci si ProperView

În rubrica HotView cu Vlad Mixich situl de informaþii HotNews mã surprinde încã odatã, publicând un interviu de bun simþ cu unul dintre puþinii oameni din sfera politicii care ºi-a impus un brand personal antagonic cu trendul general din sferele politicii româneºti, anume Bogdan Tãtaru Cazaban, consilier prezidenþial pe probleme de culturã ºi culte. Nu…