Lecție de patriotism de la Regina MariaLecție de patriotism de la Regina Maria

Între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926, Regina Maria a României, însoțită de Principele Nicolae și de Principesa Ileana, s-a dus într-o vizită în Statele Unite. Ei au călătorit spre New York cu vasul Leviathan, plecat din Franța, de unde au plecat imediat la Washington. După ce Maria a depus un drapel tricolor pe mormântul soldatului necunoscut de la cimitirul Arlington, […]

Continue Reading....Continue Reading....

Despre Basarabia, cu Batiușkov…Despre Basarabia, cu Batiușkov…

Am dat întâmplător peste o carte de istorie scrisă de ruși, pe vremea când credeau că imperiul țarului e nemuritor. Basarabia. Descriere istorică,  lucrare publicată de P.N. Batiușkov la Sankt-Petersburg în 1892. Cartea asta mă uimește de-a dreptul. Sigur, acum bodogănesc că bunicii mei nu m-au învățat pa ruski, dar tot pricep și eu câte […]

Continue Reading....Continue Reading....

Rushbrooke despre români, în 1925Rushbrooke despre români, în 1925

Rumanians pride themselves on being Latin, but the Oriental outlook appears almost everywhere. They adopt, in the language of their constitution and in many of their laws, the catchword of the West in regard to religious freedom; but they have no real conception of its meaning. In respect of religion the entire population is officially […]

Continue Reading....Continue Reading....

Impresii si imagini de la dezbaterea despre “Mostenirea comunismului” cu Mihail Neamtu si Catalin AvramescuImpresii si imagini de la dezbaterea despre “Mostenirea comunismului” cu Mihail Neamtu si Catalin Avramescu

Iatã cã s-a întâmplat ceva notabil ºi la Brãila, mã refer aici la recenta dezbatere organizatã de cotidianul “Obiectiv”, luni 21 februarie a.c. în foaierul Teatrului “Maria Filotti” din localitate, dezbatere pe tema spinoasã a “Moºtenirii comunismului”, ocazie care a coincis cu lansarea cãrþii Zeitgeist a lui  Mihail Neamþu, director ºtiinþific al IICCMER ºi unul […]

Continue Reading....Continue Reading....

La multi ani, Republica Socialistã România!La multi ani, Republica Socialistã România!

Acesta este titlul sub care a apãrut cu mai bine de o lunã în urmã un excelent articol al reputatului eseist, poet ºi jurnalist Cristian Bãdiliþã, articol de care am dat întâmplãtor, frunzãrind situl lui Sorin Roºca Stãnescu. Un bilanþ al stãrii de derivã în care se aflã România la 20 de ani de la […]

Continue Reading....Continue Reading....

Despre persecuþia creºtinilorDespre persecuþia creºtinilor

Îmi face plãcere sã semnalez un articol deosebit, cum rar întâlneºti în media româneascã, scris de Dragoº Paul Aligica pentru HotNews. Sub titlul: Persecuþia creºtinilor: realitãþi ºi întrebãri, reputatul publicist face o analizã obiectivã a discriminãrii fãþiºe la care sunt supuºi creºtinii în mass media occidentalã, discriminare efectuatã în numele corectitudinii politice, lucru care explicã […]

Continue Reading....Continue Reading....

Pleºiþã versus PolanskyPleºiþã versus Polansky

Alaltãieri mi-am expus punctul de vedere cu privire la reacþia cuvenitã unui creºtin în cazul mult mediatizat al regizorului Roman Polansky. Vãd cã spiritele s-au înfierbântat pe plan internaþional, ajungându-se ca guvernul francez sã solicite iniþial eliberarea lui, apoi repliindu-se în mod diplomatic. Dar nu despre asta vreau sã scriu acum ci despre justiþie. În […]

Continue Reading....Continue Reading....

Justitia româna ºi arbitrii strainiJustitia româna ºi arbitrii straini

Una din aspiraþiile de bazã ale fiinþei umane este aceea de a trãi într-o lume dreaptã. Desigur, se poate considera cã aceasta este o utopie, având în vedere pervertirea individului, pe care biserica, familia ºi ºcoala nu întotdeauna reuºesc sã-l menþinã pe traiectoria corectã. De aceea, din cele mai vechi forme de organizare ale societãþii […]

Continue Reading....Continue Reading....

Funeralii ºi funeraliiFuneralii ºi funeralii

În timpul vieþii, Teoctist a avut parte de destule voci care l-au contestat cu vehemenþã. I s-au reproºat multe, de la simpatiile legionare, la compromisurile fãcute cu comuniºtii, demolarea bisericilor, perpetuarea nedreptãþilor împotriva greco-catolicilor, ºamd. Interesant cã acum, mai toatã lumea se întrece a-i aduce osanale, mai mult în virtutea funcþiei ºi nu a meritelor […]

Continue Reading....Continue Reading....