WordPress 1… 2… 3… si Linux A… B… C… SuseWordPress 1… 2… 3… si Linux A… B… C… Suse

În urmã cu ºase ani, în vara lui 2004, am avut primul contact cu acest minunat CMS, pe vremea aceea doar o simpla platformã de blogging aflatã la versiunea 1.2… mã refer aici la WordPress. Dacã îmi aduc aminte bine ‘P’ era doar ‘p’ în acea vreme ºi interfaþa adminstrativã era extrem de rudimentarã, dar […]

Continue Reading....Continue Reading....

In Memoriam IOSIF STEFANUTI – download Almanahul MESAJ 2010In Memoriam IOSIF STEFANUTI – download Almanahul MESAJ 2010

De-a lungul anilor am colaborat în multe proiecte cu pastorul Iosif ªtefãnuþi. Alãturi de el nu exista loc pentru compromis în ceea ce priveºte calitatea – indiferent cât de greu era sã obþii ce era mai bun el fãcea presiune continuã spre a te determina sã scoþi maximum din situaþia sau oportunitatea respectivã. În mod […]

Continue Reading....Continue Reading....

Inca un bun prieten a plecat acasa: pastorul Iosif StefanutiInca un bun prieten a plecat acasa: pastorul Iosif Stefanuti

Aveam 12 ani când a venit la Brãila, direct de pe bãncile seminarului. Primul contact a fost o mustrare bine meritatã, datoritã hârjoanei de pe bancã cu colegii de generaþie. Ceva mai târziu, în experienþa mea de fiu risipitor am beneficiat din plin de atenþia lui. Nu a pregetat sã-mi fie alãturi în momente grele, […]

Continue Reading....Continue Reading....

Ce poþi spune dupã o înmormântare?Ce poþi spune dupã o înmormântare?

Am fost azi la înmormântarea lui Ionatan. Recunosc cã nu este genul de socializare care îmi place, dar de regretatul poet m-au legat prea multe ca sã-mi gãsesc scuze ºi sã nu particip. Anii de lucru împreunã, câteva proiecte notabile la care am transpirat pe vremuri, poezia lui ºi aspiraþia spre excelenþã, multe discuþii în […]

Continue Reading....Continue Reading....

De la Extaz la Agonie – What’s Next?De la Extaz la Agonie – What’s Next?

Cu o sãptãmânã în urmã am petrecut câteva zile de vis, la Braºov, nu pe vreo pârtie de ski, Doamne fereºte, deºi a nins frumos cât am stat acolo, ci la o mini-conferinþã cu prof. Willem VanGemeren de la Trinity, o somitate în Vechiul Testament, care ne-a delectat pe tema Înþelepciunii lui Dumnezeu din Cartea […]

Continue Reading....Continue Reading....

Almanahul MESAJ 2010Almanahul MESAJ 2010

Dacã tot a fost “deconspirat” pe Romania Evanghelica si pe Clujul Evanghelic, îmi fac ºi eu datoria sã anunþ Almanahul MESAJ, o apariþie editorialã ce aminteºte de revista lunarã de culturã, opinie ºi informaþie creºtinã care a fost iniþiatã în 1990 la Brãila de pastorul Iosif ªtefãnuþi, publicaþie al cãrei redactor ºef am fost vreo […]

Continue Reading....Continue Reading....

Iosif Þon la 75 de ani (II)Iosif Þon la 75 de ani (II)

În urmã cu douã sãptãmâni am gãsit de cuviinþã sã semnalez cum se cuvine împlinirea vârstei de 75 ani de cãtre reputatul lider evanghelic român, Iosif Þon. Nu mi-am închipuit atunci cã acest lucru va iniþia o corespondenþã între noi, lucru care mãrturisesc cã m-a onorat nespus. Cu ocazia aceasta am aflat de lansarea recent […]

Continue Reading....Continue Reading....