Facebook

Capul ºarpelui

Azi am fost sã pescuiesc în Dunãre, chiar la ieºirea din Brãila. Dupã câþiva ani în care am cochetat cu pescuitul în felurite bãlþi, mi-am zis cã adevãratul pescar este cel care prinde peºtele din Dunãre. Încurajat de oarece rãcire a vremii, datoratã ploii torenþiale de ieri, cu multã, multã grindinã, azi, la 6 a.m.,…