week-end în deltã! 14 September 2007

Un prieten bun, fost coleg de facultate, m-a invitat în acest week-end în Deltã. Voi merge împreunã cu Bogdan, bãiatul meu, care azi, 14 septembrie, îºi serbeazã ziua de naºtere, invitaþia aceasta venind ca un cadou perfect pentru el. Sper cã ne vom întoarce cu ceva poveºti pescãreºti reale, mai tari decât cea din poza […]

Capul ºarpelui 28 June 2007

Azi am fost sã pescuiesc în Dunãre, chiar la ieºirea din Brãila. Dupã câþiva ani în care am cochetat cu pescuitul în felurite bãlþi, mi-am zis cã adevãratul pescar este cel care prinde peºtele din Dunãre. Încurajat de oarece rãcire a vremii, datoratã ploii torenþiale de ieri, cu multã, multã grindinã, azi, la 6 a.m., […]