Facebook

Un sfânt sifilitic

Mut de uimire, aflu de la HotNews cum cã Liga Scriitorilor din România, în panã de inspiraþie, a înaintat o propunere Patriarhului BOR, privind canonizarea lui Mihai Eminescu ca sfânt în calendarul român. Încep sã cred cã am greºit fiindcã n-am emigrat când eram mai tânãr ºi mai în putere. Dar, nu-i aºa? fiecare bisericã…

Neoinchiziþie americanã

CANTON, N.C., SUA (13 Octombrie 2009)—The Amazing Grace Baptist Church din Canton, N.C. va celebra Halloween prin a incendia ediþii ale Bibliei care nu au traducerea aºa numitã “King James Version”, precum ºi cãrþi, CD-uri cu muzicã ºi orice altceva despre care pastorul Marc Grizzard considerã cã aduc o influenþã satanicã. Printre autorii cãrþilor pe…