Facebook

Buy Back Bible!

Ce înseamnã ºi capitalismul acesta! Îmi povestea azi un amic care tocmai ºi-a luat un laptop din SUA cã dupã douã zile s-a dus cu el înapoi la magazin sã-l schimbe, fiindcã tasta de spaþiu scârþâia urât când era acþionatã. Bineînþeles cã laptopul în cauzã a fost schimbat imediat ºi, stupoare, a primit 33 de…

Loteria Românã

Conform Institutului European pentru studierea brandurilor din Viena, care a dat recent publicitãþii rezultatele studiului Eurobrand 2007, cel mai de seamã brand românesc este Loteria Românã, cu o valoare de piaþã de cca 35 de milioane de euro! În clasamentul general, loteria noastrã se aflã abia pe locul 758… Sã nu ne mirãm cã România…