Posta Româna în era Business 2.0

Sâmbãtã a trebuit sã trimit douã scrisori recomandate. Pe vremuri, când trimiteam o recomandatã, oficianta elibera un petec de hârtie slinoasã, cam de 4 x 4 centimetri, pe care îl foloseai ca dovadã de expediere.

Nu micã mi-a fost surpriza sã primesc acum douã cearceafuri de hârtie, scoase de la o imprimantã cu ace, nu exagerez, fiecare din ele având lungimea de 45 de centimetri, la lãþime standard de A4 plus marginile perforate. Pentru conformitate daþi un click pe imaginea alãturatã, obþinutã la minut cu telefonul mobil.

Nu, nu e o glumã. Fiecare recomandatã primeºte o asemenea coalã de hârtie, fiindcã programul lor nu ºtie sã adauge mai multe iteme pe acelaºi formular, ori oficianta nu ºtie sã foloseascã programul. Oricum, pe coala de 45 de centimetri sunt douã chestii: în prima jumãtate este aºa numitul “Tichet Recomandate”iar în a doua parte se afla “Chitanþa”. Care chitanþã nu se elibereazã pentru timbre, ci doar pentru o taxa de 1 RON, cu explicaþia: “Taxã de prezentare sâmbãta ºi sãrbãtori legale”. Dincolo de grotescul exprimãrii ºi de forma de prezentare, este evidentã urmãtoarea concluzie:

Monopolul naºte monºtri de prostie. Evident, hrãniþi pe banii noºtri, ai tuturor.

4 thoughts on “Posta Româna în era Business 2.0”

  1. Am ramas fara cuvinte uitandu-ma la fotografie…e hilara dar in acelasi timp te pune pe ganduri…ma intreb daca se mai gasesc si prin alte parti chestii d-astea…

  2. ªi eu am rãmas perplex… de aceea am postat treaba asta pe blog. De regulã mã leg de lucruri mai serioase, dar în cazul acesta n-am rezistat sã nu critic puþin poºta. Prea mult mi-a mâncat zilele de vreo 35 de ani încoace.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.