Adevarul Absolut intr-o Lume RelativaAdevarul Absolut intr-o Lume Relativa

Sâmbãta trecutã a avut loc la Biserica Baptistã “Sfânta Treime” din Brãila o întâlnire a tinerilor evanghelici din bisericile brãilene, având însã ºi destui invitaþi de la biserici din Galaþi. A fost un program dinamic, axat în jurul sintagmei “Adevãrul Absolut într-o Lume Relativã”. Tineri baptiºti, penticostali, creºtini dupã Evanghelie ºi de la Oastea Domnului […]

Continue Reading....Continue Reading....