Preºedintele Mao, preºedintele Gaddafi, preºedintele Obama ºi preºedintele BãsescuPreºedintele Mao, preºedintele Gaddafi, preºedintele Obama ºi preºedintele Bãsescu

Nu, nu este vorba de un banc, deºi, da, o sã încep cu un banc! Ora 5 a.m. la Radio Pekin (pe vremea lui Mao aºa îi zicem oraºului Beijing…): “Preºedintele Mao s-a sculat! Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 5:15 a.m. la Radio Pekin: “Preºedintele Mao face gimnasticã de înviorare. Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 5:45 a.m. […]

Continue Reading....Continue Reading....