BOR – Biserica Nationala!BOR – Biserica Nationala!

„Biserica Ortodoxa Românã este naþionalã ºi majoritarã, potrivit vechimii apostolice, tradiþiei, numãrului de credincioºi ºi contribuþiei sale deosebite la viaþa ºi cultura poporului român. Biserica Ortodoxã Românã este Biserica neamului românesc.“ Aceasta este definiþia cuprinsã în articolul 5 al noului Statut, care accentueazã, implicit, întâietatea pe care Biserica Ortodoxa o pretinde faþã de celelalte culte […]

Continue Reading....Continue Reading....