Franklin Graham la Festivalul SperanteiFranklin Graham la Festivalul Sperantei

Între 4 ºi 6 iulie a.c., la Timiºoara se va desfãºura Festivalul Speranþei, o cruciadã evanghelisticã organizatã de organizaþia lui Billy Graham, în colaborare cu bisericile evanghelice din România. Se pare cã acest eveniment va reprezenta cea mai amplã acþiune întreprinsã vreodatã de cãtre evanghelicii români. Extrem de interesant, lucru care numai la Timiºoara îl […]

Continue Reading....Continue Reading....