Dorin Dobrincu: Despre Dosarele Securitatii la Europa LiberaDorin Dobrincu: Despre Dosarele Securitatii la Europa Libera

Într-un interviu oferit postului de radio Europa Liberã, intitulat: “Dosarele întocmite în regimuri totalitare nu sînt întotdeauna pãstrãtoare de adevãr“, directorul Arhivelor Naþionale, dr.Dorin Dobrincu face cunoscut un lucru extrem de interesant, legat de veridicitatea dosarelor întocmite de regimurile totalitare, inclusiv cele ale Securitãþii Române. Mã întreb care sã fie cauza? Oare se aºteptau ca […]

Continue Reading....Continue Reading....