Memoriul baptistilor romani catre Ceausescu, in decembrie 1989!Memoriul baptistilor romani catre Ceausescu, in decembrie 1989!

Pastorul V.Al.Taloº scoate la luminã pe blogul domniei sale un document extrem de interesant, anume memoriul baptiºtilor români adresat “conducãtorului iubit” chiar în preajma Revoluþiei. Documentul cu pricina este extraordinar, arãtând o diferenþã majorã comparativ cu mesajul de fidelitate al lui Teoctist, expediat aceluiaº conducãtor în zilele Revoluþiei de la Timiºoara. Demn de semnalat este […]

Continue Reading....Continue Reading....

Petru Dugulescu despre “Pigmei si Uriasi”Petru Dugulescu despre “Pigmei si Uriasi”

Puteþi citi mai jos, modul în care pastorul Petru Dugulescu a reacþionat la citirea cãrþii “Pigmei ºi Uriaºi”, lansatã strategic cu ocazia ultimului Congres al Uniunii Bisericilor Creºtine Baptiste din România. Cred cã acest mesaj al pastorului Dugulescu trebuie sã fie un semnal de alarmã, împreunã cu articolul “Biserica ºi Securitatea” de V.Al.Taloº, semnal care […]

Continue Reading....Continue Reading....