Poate veni ceva bun din Arkansas?Poate veni ceva bun din Arkansas?

Evanghelicii români sunt în aceste zile cuprinºi de febra ºtirilor legate de moartea pastorului Dugulescu. Dincolo de ocean, evanghelicii americani încep sã fie cuprinºi de febra alegerii noului preºedinte al SUA. Caucusul din Iowa a adus ceva surprize notabile ºi dezbaterile sunt în toi. Ultima guvernare democratã, aceea a lui Bill Clinton, a constituit o […]

Continue Reading....Continue Reading....

Reacþii în primele 24 de ore de la moartea lui Petru DugulescuReacþii în primele 24 de ore de la moartea lui Petru Dugulescu

ªtirea morþii pastorului baptist a suscitat interesul unei pãrþi importante a publicului românesc. Deºi mare parte din mass-media nu se oboseºte sã informeze opinia publicã în anumite direcþii, este sugestiv faptul cã în topul WordPress al blogherilor români, ºtirea morþii lui Dugulescu a þinut capul de afiº, conducând detaºat, spre stupefacþia unora care nu au […]

Continue Reading....Continue Reading....