Fã-te frate cu (autocenzurat) pânã treci punteaFã-te frate cu (autocenzurat) pânã treci puntea

Sunt deja antologice perluþele preºedintelui moldovenilor, comunistul Voronin. Simþindu-ºi ameninþatã poziþia datoritã scãderii popularitãþii partidului, recent candidatul opoziþiei câºtigând net fotoliul de primar al Chiºinului, tovarãºul Voronin cautã aliaþi, ultimii momiþi cu vorba fiind membrii clerului ortodox. Vizitând, evident în scop electoral o mãnãstire, unde a fost întâmpinat de cele mai înalte feþe bisericeºti ale […]

Continue Reading....Continue Reading....